Komunalno redarstvo: 267 riješenih predmeta u protekloj godini

0
Komunalac add

Na protekloj sjednici Gradskog vijeća prihvaćeno je Izvješće o radu više stručne suradnice za komunalno redarstvo Valentine Petanjek Špehar za 2018. godinu.

Viša stručna suradnica za komunalno redarstvo nadležna je i ovlaštena za provedbu odredbi komunalnog reda koji propisuje odredbe o uređenju naselja, održavanju čistoće i korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda te protupravno postavljenih predmeta.

U protekloj godini viša stručna suradnica riješila je 267 predmeta, 36 više nego u 2017. godini. Najviše zaprimljenih predmeta je tematike zbrinjavanja napuštenih životinja, uklanjanja lešina te postupanja prema neodgovornim vlasnicima koji puštaju životinje bez nadzora na javne površine. Velik je broj prijava vezan i uz zapuštene površine, neispravnu javnu rasvjetu, sanaciju cesta, naročito onih u obuhvatu izvođenja radova u projektu izgradnje 2. kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci. Zbog brojnosti prijava, postupano je po prioritetima, a ne redom zaprimljene prijave.

Viša stručna suradnica za komunalno redarstvo ima i dužnost kontinuirane edukacije, stoga je u 2018. godini sudjelovala na nekoliko stručnih seminara i radionica, o primjeni propisa gradnje, reviziji cestovne sigurnosti, postupanjima i ovlastima komunalnih redara te dimnjačarskim koncesijama po jedinicama lokalne samouprave.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime