Povjerenik

Povjerenik za informiranje

Prilog Uputi za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Popis tijela javne vlasti – podaci o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje
OIB 63084848982
Naziv tijela javne vlasti Radio Vrbovec d.o.o.
Adresa (ulica i broj) Trg Petra Zrinskog 7a
Poštanski broj 10340
Sjedište (općina ili grad) Vrbovec
Broj telefona 01/2792 952, 01/2791 103
Broj faksa 01/2791 541
Internet stranica tijela javne vlasti www.radiovrbovec.hr
E-mail tijela javne vlasti radiovrbovec@net.hr
Službenik za informiranje – ime i prezime Anita Batarelo
Službenik za informiranje – broj telefona 091 575 97 34, 01/2791 103
Službenik za informiranje – e-mail radiovrbovec@radiovrbovec.hr

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije