Povjerenik

Povjerenik za informiranje

Prilog Uputi za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Popis tijela javne vlasti – podaci o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje
OIB63084848982
Naziv tijela javne vlastiRadio Vrbovec d.o.o.
Adresa (ulica i broj)Trg Petra Zrinskog 7a
Poštanski broj10340
Sjedište (općina ili grad)Vrbovec
Broj telefona01/2792 952, 01/2791 103
Broj faksa01/2791 541
Internet stranica tijela javne vlastiwww.radiovrbovec.hr
E-mail tijela javne vlastiradiovrbovec@net.hr
Službenik za informiranje – ime i prezimeAnita Batarelo
Službenik za informiranje – broj telefona091 575 97 34, 01/2791 103
Službenik za informiranje – e-mailradiovrbovec@radiovrbovec.hr

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije