Javni natječaj za prodaju nekretnine

0
Komunalac add

Grad Vrbovec objavio je javni natječaj za prodaju nekretnine.

I.Predmet Natječaja je prodaja 4/6 suvlasničkog dijela Grada Vrbovca, nekretnine upisane u Zemljišno knjižnom odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, k.o. PIRAKOVEC, zk.ul.br. 344:

kat.čest.br. 407, pašnjak ledina u Dulepskoj, površine 357 čhv (u katastru: kat.čest.br.407,k.o. Pirakovec, fundacija sveukupne površine 1284m2, od toga kuća i dv. površine 565 m2 i pašnjak površine 719m2), na adresi Dulepska 23, Dulepska, Vrbovec

Suvlasnički dio nekretnine koji pripada Gradu Vrbovcu prodaje se u stanju ,,viđeno-kupljeno”.

Smještaj i prikaz predmetne nekretnine prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Grada Vrbovca, na adresi: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, radnim danom od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati. Smještaj i prikaz predmetne nekretnine dostupni su zainteresiranima u elektronskom obliku na službenoj internet stranici Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr).

II.Ukupna početna cijena suvlasničkog dijela nekretnine iz točke I. ovog Natječaja iznosi 3.333,33 EUR.

Ill. Temeljem ovog Javnog natječaja ponudu za kupnju nekretnine iz točke I. imaju pravo podnijeti sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, kao i sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno nekoj od država članica Europske unije, pod uvjetom da nema dugovanja prema Gradu Vrbovcu i/ili Republici Hrvatskoj. Ostale fizičke I pravne osobe koje ne udovoljavaju navedenim uvjetima, mogu sudjelovati na Javnom natječaju, ako ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

IV.Rok za podnošenje ponuda na ovaj Javni natječaj je 15 dana od dana objave Javnog natječaja tj. 10.04.2024. godine.

Ponude moraju biti predane i zaprimljene u sjedištu Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec najkasnije do dana otvaranja ponuda do 12,00 sati. Ponude koje budu zaprimljene izvan navedenog roka, neće biti uzete u obzir.

Pristigle prijave otvarat će se dana 10.04.2024. godine u 12,00 sati u sjedištu Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Javni natječaj za prodaju nekretnine

OBRAZAC PN-1-Ponuda(1)

OBRAZAC PN-2-Izjava ponuditelja

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime