Održana elektronička sjednica Gradskog vijeća

0
Komunalac add

Večeras je održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Sjednica je zbog trenutne epidemiološke situacije održana elektroničkim putem. Nakon aktualnog sata, vijećnici su raspravljali o 9 točaka dnevnog reda.

Vijeće je izglasalo odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Vrbovca, Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Luka-Jug I kao i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Dječje igralište – pumptrack poligon u Vrbovcu“. U sklopu projekta „Dječje igralište – pumptrack poligon“ u planu je izgraditi novi objekt uz već postojeće dječje igralište – pumptrack poligon. Izgradnjom poligona u Vrbovcu unaprijedila bi se socijalna infrastruktura te kvaliteta života uz mogućnost nove, zabavne i atraktivne sportske aktivnosti na otvorenom. Sredstva za provedbu projekta u iznosu od 302.575 kuna osigurana su u Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu, a iznos od 261.800 kuna bi se osigurao kroz natječaj LAG-a Prigorje. Lokacija pumptrack poligona planirana je na dječjem igralištu u Jugu III.

Na Vijeću je prihvaćena i Odluka o prodaji zemljišta javnim natječajem u Poduzetničkoj zoni „Poduzetnik Vrbovec“. Grad Vrbovec namjerava prodati zemljište koje se nalazi u spomenutoj Poduzetničkoj zoni zainteresiranim investitorima u svrhu izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i obavljanja poduzetničkih djelatnosti. Početna cijena zemljišta koje Grad Vrbovec namjerava prodati putem javnog natječaja iznosi 77,01 kn/m2.  Kupac koji bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj na javnom natječaju i koji kupi zemljište moći će ostvariti pravo na potporu sufinanciranja kupoprodajne cijene na način da će mu se iznos kupoprodajne cijene zemljišta umanjiti za 50%, odnosno za 60%, ako kupi zemljište u površini većoj od 20.000 m2, o čemu će Grad Vrbovec raspisati javni poziv. Pravo na navedenu potporu ostvarit će onaj kupac koji će biti izabran temeljem Javnog poziva i koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte na kupljenom zemljištu u roku od 7 godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Također, Gradsko vijeće potvrdilo je i Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovca. Naime, kako je već i najavljeno, građane uskoro očekuje povećanje cijene odvoza otpada. Cijena sakupljanja otpada će se kao i do sada sastojati od fiksnog dijela i varijabilnog dijela. Nova cijena za stanovništvo iznosit će 55 kuna fiksnog dijela i 70 kuna za pravne osobe. Nakon ove odluke Gradskog vijeća o fiksnoj cijeni, Komunalac ima rok od 90 dana da donese odluku o varijabilnoj cijeni i cjeniku koje će dati na suglasnost gradonačelniku.

Usvojena je i Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama. Ovom se odlukom odobrava sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta dodjelom potpore male vrijednosti poslovnom subjektu BRAVEL d.o.o. Iznos potrebnih sredstava osiguran je u Proračunu Grada Vrbovca.

Na kraju sjednice vijeće je donijelo i Zaključak o objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vrbovca.

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime