Na vrbovečkom području izgrađeno 160 kilometara nove vodovodne mreže

0
Komunalac add

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije organizirala je danas konferenciju za medije u Gradskoj vijećnici u Svetom Ivanu Zelini na kojoj su izvijestili o trenutnom statusu radova na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“. To je strateški investicijski projekt koji obuhvaća izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije.

Podsjetimo, projektom su obuhvaćena područja gradova: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina te općina: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka, Rakovec i Bedenica. Projekt uključuje:

  • izgradnju vodocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s
  • izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda
  • rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove mreže vodoopskrbnih sustava Dugo Selo, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina i Ivanić-Grad
  • izgradnju crpnih i precrpnih stanica te vodotornjeva
  • nabavu opreme za održavanje vodoopskrbnog sustava
  • izgradnju nadzorno-upravljačkog sustava

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislav Masten prezentirao je trenutno stanje radova po svakoj od 6 građevinskih cjelina. Na vrbovečkom području stupanj realizacije projekta je od 60 do 70 posto. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Vrbovec uključuje izgradnju 5 vodotornjeva, izgradnju 5 i rekonstrukciju 1 crpne stanice, rekonstrukciju 9,2 km cjevovoda, izgradnju 222,8 km novih cjevovoda te izgradnju 4624 kućna priključka.

Trenutno stanje radova – rekonstruirano 8,8 km vodovodne mreže, izgrađeno 160 km nove vodovodne mreže, izgrađeno 2.158 novih kućnih priključaka te podignuti vodotornjevi Preseka i Gornjak.

Izgradnja vodocrpilišta Kosnica – uključuje gradnju vodocrpilišta kapaciteta 450 l/s sa svim pratećim objektima. Kosnica je prvo posve novo vodocrpilište koje se radi u okolici grada Zagreba u posljednjih 40 godina.

Trenutno stanje radova: Završeni su svi građevinsko-obrtnički radovi na objektu upravljačke zgrade,  bunarskim komorama te klor stanici. Izvedena je interna prometnica te su u potpunosti položene cijevi interne i vanjske odvodnje. Izveden je telefonski priključak i trafostanica NTS 425 te su u tijeku završna ispitivanja. Očekuje se uporabna dozvola u sljedećih nekoliko mjeseci.

Izgradnja Osnovnog dobavnog sustava – uključuje izgradnju 27,7 km magistralnih cjevovoda što uključuje bušenje ispod rijeke Save tehnologijom mikrotuneliranja u dužini 675 m

Trenutno stanje radova: izveden je mikrotunel ispod rijeke Save u duljini 675 metara te je izgrađeno 27.657 metara  novih magistralnih pravaca. Očekuje se da će u narednih nekoliko mjeseci sustav biti pušten u pogon.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad – uključuje izgradnju 1 crpne stanice, 45,6 km rekonstrukcije cjevovoda, 2,7 km novih cjevovoda, te izgradnju 1895 novih kućnih priključaka

Trenutno stanje radova:  Rekonstruirano 43,9 km vodovodne mreže, izgrađeno 2,5 km nove vodovodne mreže, 1810 kom novih kućnih priključaka, izvedena crpna stanica CS Kloštar Ivanić.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Dugo Selo – uključuje izgradnju 2 crpne stanice, rekonstrukciju 47,9 km cjevovoda, izgradnju 1,5 km novih cjevovoda, te izgradnju 963 kućna priključka.

Trenutno stanje radova: Rekonstruirano je 44,7 km vodovodne mreže, izgrađeno 1,5 km nove vodovodne mreže i 1262 kom novih kućnih priključaka te izvedene 2 crpne stanice CS Domobranska i CS Kozinščak. 95% realizacije.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže sa pratećim objektima na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina – uključuje izgradnju 7 crpnih stanica, rekonstrukcija 5,4 km cjevovoda izgradnja 61,4 km novih cjevovoda, te izgradnju 1452 kućna priključka. Trenutno stanje radova:  Izgrađeno 57,5 km nove vodovodne mreže, izgrađeno 1.069 novih kućnih priključaka te izvedeno 7 crpnih stanica. Završetak se očekuje sredinom iduće godine.

Masten je istaknuo kako je visoka realizacija ovog projekta omogućena zahvaljujući spajanju svih vodno-komunalnih poduzeća na istoku Zagrebačke županije koje je ujedno i jedino područje u Hrvatskoj na kojem je to provedeno. – Naš cilj je da preko 90% stanovnika Zagrebačke županije ima pristup javnoj vodoopskrbi te da se na područjima na kojima nisu provedeni cjevovodi stvori ključna infrastruktura potrebna za daljnje širenje vodoopskrbne mreže. Projektom su stvoreni preduvjeti za sigurnu vodoopskrbu čiji kapaciteti mogu pratiti i doseljavanje ljudi i razvoj industrije – rekao je  Masten.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 707.108.262,00 kn, a projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega bespovratna EU sredstva iznose 483.953.845,00 kn.

Na tiskovnoj konferenciji sudjelovali su predstavnici Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici Izvršitelja promidžbe i vidljivosti projekta te predstavnici medija.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime