LAG Prigorje – objavljen Natječaj “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”

0
Komunalac add

Lokalna akcijska grupa Prigorje objavila je Natječaj za tip operacije 1.1.2. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” sukladan tipu operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.–2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.496.960,00 kuna. Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 370.625,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nemaju više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik mora imati prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a “PRIGORJE” koji obuhvaća područja općina Brckovljani, Gradec, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, Sokolovac i Sveti Ivan Žabno, te gradova Dugo Selo, Križevci i Vrbovec.

Mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I. Uredbe (EU) br. 702/2014 te mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika, u uredu LAG-a (Križevačka 4, 10340 Vrbovec) održavat će se individualne konzultacije, radnim danom ureda u razdoblju do uključivo 19. siječnja 2020. godine od 7 – 15 sati. Također, pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje Zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-prigorje.hr.

Obrasce za prijavu i detaljne informacije možete pronaći na web stranici LAG-a Prigorje www.lag-prigorje.hr .

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime