Koji su zaključci tematske sjednice o izgradnji kanalizacije?

0
Komunalac add

Gradsko vijeće Grada Vrbovca shvaća važnost i obim ulaganja u vodovodnu i kanalizacijsku mrežu na području grada Vrbovca. Projekti koji se provode značajno će poboljšati kvalitetu života u našem gradu, ipak, nismo zadovoljni brzinom izvođenja samih radova, kao ni brzinom sanacije cesta koje su oštećene prilikom radova – zaključak je to jučerašnje tematske sjednice vrbovečkog Gradskog vijeća.

Vijećnici su raspravljali o problematici izgradnje kanalizacijskog sustava na području Vrbovca te zaključili: – Gradsko vijeće Grada Vrbovca apelira prema tvrtki Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kao nositelju projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec da izvrši maksimalne napore prema izvođaču radova kako bi se projekt završio u čim kraćim rokovima i uz što manju smetnju stanovnicima koji žive u zoni radova.

Ujedno, u zaključku stoji kako Gradsko vijeće Grada Vrbovca zauzima stav prema ovlaštenim predstavnicima tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. da u suradnji s predstavnicima Grada Vrbovca i predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije izvrše kontrolu svih cesta koje su sanirane te da se naloži ponovna sanacija svih cesta koje nisu sanirane na adekvatan način.

Gradsko vijeće Grada Vrbovca također traži da izvođač radova na projektu, koji je to i dužan, izvrši hitnu sanaciju kamenim materijalom te redovito održava sve prometnice u zoni radova u kojima nije izvršena sanacija asfaltom.

Ovakvom zaključku prethodila je rasprava koju je uvodno otvorio vijećnik HDZ-a Damir Fašaić, koji je podsjetio kako su inicijativu za sazivanjem tematske sjednice pokrenuli vijećnici HDZ-a i nezavisni vijećnik Stjepan Tvorić, a podržali su je i svi ostali vrbovečki vijećnici. – Nemamo puno informacija o stanju projekta gradnje kanalizacije na našem području te je ovo pokušaj poboljšanja komunikacije između grada, investitora, predstavnika mjesnih odbora i svih zainteresiranih za ovu temu – rekao je Fašaić istaknuvši kako je Grad Vrbovec suvlasnik tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije i da je direktor te tvrtke direktno odgovoran gradonačelniku Vrbovca. Također je naglasio kako on kao vijećnik i županijski pročelnik nema nikakve nadležnosti nad tvrtkom, kao niti Zagrebačka županija.

– Dobivamo brojne upite, građani pitaju kada će radovi biti gotovi, zašto su ceste raskopane i zašto se ponovo raskopavaju, žale se na šahte koje nisu dobro postavljene, pitaju da li je bilo nadzora, da li je vodonepropusnost na dijelovima gdje su cijevi postavljene testirana. Puno je takvih i sličnih prigovora i gradske službe bi trebale na takva prigovore u ime građana kontaktirati Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije. Naravno, u gradnji ima problema s izvođačima i probijanje rokova. Potrebno je građanima objasniti što se događa, kakvi su rokovi i kada će se određene etape rješavati. Zanima nas trenutna situacija, koje su dionice završene te koje se planiraju odraditi. U kojem se roku planiraju po naseljima izvoditi radovi i mogu li se radovi izvesti kvalitetnije? Da li je s izvođačem sklopljen novi  ugovor i da li su predviđeni penali zbog loše izvedenih radova? Također, što je sa sanacijom cesta? – pitao je Fašaić dodavši kako bi grad trebao okupljati i povezivati zaintersirane strane u ovom projektu.

Na pitanja vijećnika Fašaića odgovorio je direktor tvrtke koja je nositelj projekta, Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislav Masten. Naglasio je kako su svjesni svih problema s provođenjem projekta i s izvođačima radova. – Točno je da imamo problema i nismo zadovoljni s izvođačem radova, no javna nabava je izabrala izvođača kakvog je izabrala, svjesni ste činjenice da funkcioniramo po zakonima Republike Hrvatske, te na javnom natječaju moramo izabrati izvođača koji je predao najpovoljniju ponudu. Ukoliko znate da izvođač nije kompetentan da izvede radove i ne izaberete ga, isti se žali Državnoj komisiji koja vraća odluku na ponovno odlučivanje. Tako da smo u situaciji u kakvoj jesmo. Trenutno na tržištu nedostaje tvrtki i radnika. Ne možete dobiti tvrtku s kojom ćete biti zadovoljni od početka do kraja i koja će posao završiti u zadanim rokovima. Čuli smo od kolege Fašaića, da li penalizirati izvođača? Naravno, ugovor možemo sutra raskinuti, ne jamčim da ćemo dobiti boljeg izvođača. Tu se postavlja i pitanje, što će biti onda sa sufinanciranjem iz EU fondova, jer tu postoji rok do kojeg taj novac morate potrošiti. Često kod realizacije projekta, kojeg su radili projektanti koji imaju sve najbolje moguće reference, krenu i problemi na terenu, pa tako na primjer nedostaju pumpne stanice ili ne pašu visine na pojedinim lokacijama. Tada moramo stati usred radova i mijenjati projekt – naglasio je Masten te dodao kako trenutno provode četiri velika EU projekta te se na području Vrbovca investira uvjerljivo najviše novca, oko 45 milijuna eura. Gradi se 75 kilometara vodovodne mreže, 50 kilometara kanalizacijske mreže te su iz NPOO dobili sredstva za vodoopskrbnu mrežu druge faze u Poljanskom Lugu, Gostoviću, Tkalcu, Graberščaku i Žuncima i vodoopskrbu u Cerju (Vinišće).

U Vrbovcu se sada u pet godina treba izgraditi ono što se trebalo u zadnjih 50 godina. Vrbovec i okolne općine imale su najlošiju pokrivenost vodovodnom mrežom te jako slabu kanalizacijsku mrežu. Kada u jednom malom gradu krenete u takve opsežne radove, naravno da tu nastaje kaos, koji će biti još prisutan sigurno dvije godine, ali kada završimo pokrivenost vodoopskrbnom mrežom bit će blizu 90 posto. Ispričavam se građanima, ali činjenica je da bez toga kanalizacije nema. Vidim da po grabama raste šaš, to je zato jer se tu ispuštaju fekalne vode, kada sve bude gotovo, imat ćemo uređaj za pročiščavanje trećeg stupnja koji će gotovo čistu vodu ispuštati u Lonju – rekao je Masten.

Kada je riječ o rokovima, radovi su prema ugovoru trebali  biti gotovi lani, ali s obzirom na sve probleme, ugovor je produljen do lipnja ove godine. – Međutim, crpne stanice koje se moraju doprojektirati još nisu dobile građevinske dozvole, pa očekujem da će projekt biti gotov za godinu i tri mjeseca. Do kraja iduće godine sve mora biti gotovo jer inače u tom momentu gubimo mogućnost daljenjeg sufinanciranja. Što se tiče penala, ako danas tom izvođaču naplatimo milijun i 200 tisuća eura, koliko imamo garanciju, s tim novcem si nećemo pomoći, a izgubit ćemo više od 10 milijuna eura da završimo sve što moramo. Uvalit ćemo se u gore probleme, nego da pokušamo završiti projekt do kraja – rekao je Masten te na kraju poručio kako se tvrtka koja radi ovu kanalizaciju inače bavi izgradnjom cesta. – Koliko god to ružno zvučalo, unazad godinu dana naučili su se raditi i realizacija je puno bolja, zato su cijevi negdje vađene nekoliko puta, jer smo ih tjerali da to sve stručno izvedu. Zato garantiram da su radovi na kanalzaciji dobro izvedeni, svi atesti i provjere pokazali su da su radovi izvedeni prema pravilima struke. Zato i ide malo sporije, no vjerujem da ćemo sve radove završiti sljedeće godine – zaključio je Masten.

Gradonačelnik Denis Kralj na početku je naglasio kako je Vrbovec ovim projektom dobio jako puno jer se vodovod gradi u svih 40 naselja, a kanalizacija na području 13 naselja.         – Dobit ćemo neizmjernu vrijednost i poboljšat će se kvaliteta života na našem području. Znam da je teško, sto puta sam se ispričao zbog sve štete i patnje koju je ovaj projekt uzrokovao našim građanima, ali moramo znati koliko će nam to donijeti prednosti. Naravno da ni mi u gradu ni Vodovod i odvodnja nismo zadovoljni radovima. Građani su zaista bili strpljivi, ali nakon dvije godine s razlogom su počeli prigovarati. Moram spomenuti da je sanacija ipak krenula, možemo i tu imati prigovora, ali barem se nešto pokrenulo. Ljetos je sanirano Naselje Stjepana Radića, kasnije Brčevec, a sada su Vrbovečki Pavlovec, Križevačka i Varoš. Ako izvođači radova nastave ovakvim tempom, uskoro će se sve to stabilizirati. Radova će biti još i očekuje nas sigurno još problema. Želim naglasiti da mi u gradu radimo sve što možemo da se radovi ubrzaju, radimo stalni pristisak, u svakodnevnom smo kontaktu, aliisto tako znamo i gdje su nam granice, jer ako izvođače otjeramo s gradilišta, što ćemo onda? Onda će nam godinu, dvije ostati sve kako je sada dok ne nađemo novog izvođača. Pozitivno je što su radovi konačno krenuli – pojasnio je gradonačelnik te predstavnike mjesnih odbora, koji su također bili na ovoj sjednici, pozvao da postave konkretna pitanja predstavnicima Vodovoda i odvodnje Zagrebačke županije.

Prvi se za riječ javio Zdenko Babić, predsjednik Mjesnog odbora Savska cesta i Naselje Stjepana Radića kojeg je zanimalo što se događa s ispitivanjem nepropusnoti kanalizacije. – U Savskoj cesti je napravljena kanalizacija i godinu dana se čeka ispitivanje nepropusnosti. Zbog toga se ne može raditi na nogostupu. Iritira nas i smeta započinjanje radova na sto mjesta, a ništa se ne dovrši – rekao je.

Tomislav Masten je odgovorio kako su u Savskoj napravljeni svi priključci. – Mi imamo informaciju od izvođača da za izgradnju nogostupa ne treba čekati atest vodonepropusnosti. S jedne strane je naša kanalizacija, a s druge strane nogostup, a ispod nogostupa prolaze samo priključci. To ćemo ovih dana gradu potvrditi i službeno, dok još jednom provjerimo s izvođačima. S vama se u potpunosti sčlažem da je van svake pameti da netko tri puta radi isti posao, što nažalost viđamo na terenu. Istu cijev stavljaju tri puta, a jedino mogu reći da mi to ne plaćamo, odnosno to je direktan trošak izvođača radova – zaključio je.

U raspravu se uključio i nezavisni vijećnik Stjepan Tvorić naglasivši kako već dugo izražava nezadovoljstvo stanjem radova. – Ne mogu shvatiti kako renomirana tvrtka Zagorje gradnja već dvije i pol godine ne može izaći iz Ulice Ivana Gorana Kovačića. Od gradonačelnika, direktora Mastena i Zagrebačke županije očekujem da pritišću te izvođače. Ljudi dvije godine nisu nikoga prozivali, a da oni ne mogu s kvalitetnijm kamenom saniratzi rupe? Mi u Brčevcu nismo tražili asfaltiranje. Padne kiša i nastaju rupe, vozite automobil po cesti, pa ga nakon toga vozite na popravak. Slušamo opravdanja već dvije godine, a to stvarno više nema smisla. U Brčevcu su radovi loše izvedeni i žao mi je što ovdje nema predstavnika Županijskih cesta, jer ovo više nema nikakvog smisla. Brčevec izgleda kao da su se mala djeca tamo igrala. Nama je kvaliteta bila bolja prije dvije i pol godine. Baciti novac na asfalt koji nakon par tjedana pukne, nema veze sa zdravim razumom. Dajem vam podršku da riješite ovaj problem i drago mi je što su došli predstavnici mjesnih odbora koji mogu iznijeti svoje probleme – zaključio je Tvorić.

Mario Baček predsjednik MO Brčevec naglasio je kako netko mora odgovarati za loše izvedene radove. – Zašto na gradilištima nema nadzora. Kod nas su stavili asfalt na blato, bez valjka, bez ičega. Što je s Gašparićevom ulicom? Prije dvije godine su postavljene šahte dvije godine nije napravljena propusnost, a bez toga ne može ići sanacija. Želim još naglasiti kako u Brčevcu nismo tražili asfalt, nego krpanje. Tko odgovara za nadzor?

Imate asfalt od 5 cm i takav nije adekvatan za županijsku cestu. Nemojmo imati iluzije da ćemo kod sanacija takvih cesta skinuti stari asfalt od 5 cm i da ćemo Europskoj uniji naplatiti 8 cm nosivog sloja i još 6 cm habajućeg, kako bi trebalo biti na županijskim cestama. Druga stvar, priprema za cestu je katastrofa, a mi u troškovniku imamo pripremu kakvu imam jer Europa smatra da su naše ceste ispravne i da ih nakon postavljanja mreže vraćamo u prvobitno stanje. U troškovniku je tako navedeno i nema stavke za proširenje ceste. Ceste su nam nažalost takve kakve jesu i tko je cestu u Brčevcu proglasio županijskom, ja mu skidam kapu. S gradom i županijom se krpamo koliko se krpat možemo. Imamo ozbiljnih problema zbog stanja terenu koje je takvo kakvo je i ne možemo očekivati čuda. U narednom periodu će se i to stanje popravljati, ali mi nemamo pravo cestama koje su imala 5 cm asfalta, stavljati 12 cm u dva sloja, jer ćemo dobit penalizaciju od Europe. Cesta u Brčevcu je popucala jer 5 cm nije adekvatan asfalt za cestu i to je jednostavno činjenica. U Gašparićevoj još nije napravljena vodonepropusnost jer smo ekipu slali da se što prije završe Križevačka i Vrbovečki Pavlovec pa smo imali intervenciju u Brčevcu, jednostvno nema dovoljno ekipa. U Križevačkoj su brljali do iznemoglosti da to konačno zaključimo radi  prometa koji se tamo odvija i da ne dočeka opet ljeto otvorena, kad su to završili vratili smo ih u Brčevec, nakon Brčevca poslali smo ih na Varoš pa ćemo ih nakon toga vratiti u Gašparićevu – obećao je Masten.

Masten je nagalsio kako želi da Brčevec bude gotov u sljedećih tri do četiri mjeseca. – Što se tiče nadzor, nekoliko vas je postavilo to pitanje. Nadzor nije kriv što izvođač brlja. Neće nadzor stajati u rovu i gledati kako postavljaju cijevi. Nadzor dođe, utvrdi da je ugrađen taj materijal i da je ugrađen po pravilima struke, da li su oni dobro cijevi spojili, ne može to nadzor znati. Kad vodonepropust ne prođe, nadzor mu vrati i vadi van. Zato valjda i kopaju šest puta jer im to nadzor nalaže – pojasnio je.

Tomislav Veselić skrenuo je pažnju na velike probleme u Ulici Ivana Gorana Kovačića. – Problem traje već osam godina, a zadnje dvije godine situacija je katastrofalna. Ne znam da li se u Europskoj uniji asfalt krpa sa šljunkom i blatom? Djeca se nemaju gdje igrati, lokvi i blata imamo koliko god hoćete, ali nemamo igrališta. Asfalta više nemamo, jedan dio ste vi sredili, drugi HŽ Infrastruktura. Živimo na rubu, do kada i zašto? – upitao je.

Što se tiče Ulice Ivana Gorana Kovačića, ona je dobrim dijelom posljedica HŽ-a, a ne nas. Mi Zagorje gradnju možemo ponovno upozoriti da bolje i brže krpaju rupe, koliko će to imati uspjeha, to ćemo vidjeti. S obzirom da su se Hrvatske željeznice pokrenule i mi novac za svoj dio sanacije imamo i ta će cesta ići u sanaciju – rekao je Masten.

Sandra Tišljarec upitala je za projekt kanalizacije u Ulici Krunoslava Kutena od broja 21 do 25.

Na pitanje gospođe Tišljarec je odgovorio Ozren Đurašina koordinator projekta ispred investitora.  – Radovi u Ulici Krunoslava Kutena su malo zastali, problem je nastao zbog dubine propusta koja nije dobro evidentirana u projektu, tamo je jedna kotlina. Događa se da ne pašu nagibi kanalizacije, a preko puta je crpna stanica, i sada dubinu propusta treba uskladiti s dubinom stanice, kako bi kanalizacija bili protočna. No to će se napraviti, samo trebamo naći rješenje –pojasnio je.

Ispred mjesnog odbora Cerje govorio je Željko Večerin. – Što se sada događa s radovima na kanalizaciji, znam da je sve ispitano, napravljeno, zanima me što dalje, jer sada sve stoji. Hoće li se raditi sanacija ceste, ako ne asfaltom, onda barem da se doveze kamen, jer su rupe već velike. U ulici gdje je dom, zadnje dvije kuće nisu dobile priključak kanalizacije, rekli su radi visine, jer su previsoko, a kanalizacija ide niže. Ima li tu kakvo rješenje? – pitao je Večerin.

Zadnje dvije kuće u Cerju jednostavno nemaju tehničku mogućnost priključenja. Vjerojatno bi se moralo kopati metar do dva dublje, a ne samo na tom dijelu, već na cijelom kanalu i to bi bili enormni troškovi, koji jednostavno nisu prihvatljivi kroz EU, koja isto zadaje nekakve paramtere po kojima gledaju što je prihvatljiv trošak, a što nije. To je nažalost tako ostalo i te kuće će se morati služiti i dalje septičkim jamama. Što se tiče asfalta i sanacije u Cerju, imamo informaciju da je vodonepropusnost napravljena, te vjerujem da bi u kraćem roku mogla krenuti sanacija. Sada nam je prioritet Brčevec, to moramo riješiti, tamo postoji jedan mali problem, naselje je u kotlini i tamo stalno stoji voda, pa se pojavljuju problemi kod ispitivanja vodonepropusnosti, jer se sva voda koju ispumpaju vraća natrag u kanalizaciju. Ako će asfalteri biti dostupni, ako će biti mogućnosti, asfaltirat će se i Cerje, jer ako je tu vodonepropusnost prošla nema nikakve prepreke da se krene u sanaciju – odgovorio je Đurašina.

Matija Fukat, predstavnik Mjesnog odbora Marije Jurić Zagorke postavio je pitanje vezano uz priključke i visine kanalizacije. – Pretpostavljam da svi koji imaju mogućnost priključka, njima će to biti financirano iz projekta, no što je s onima koji nemaju tu mogućnost. Konkretno, u našem odboru imamo jednu kuću koja se ne može priključiti gravitacijski zbog razlika u visini, nego je rečeno da bi tu trebalo raditi nekakvu prepumpnu stanicu. Mora li se to raditi o svom trošku ili se može dobiti barem nekakva pomoć?

Masten je odgovorio da se u konkretnom slučaju može napraviti priključak na visinu koja se može dobiti, zbog visine kolektora odnosno cijevi, a vlasnik kuće sustav prepumpavanja mora riješiti sam. – Mi to nemamo u projektu, dokumentacija ne predviđa da rješavamo takve slučajeve, može dobiti priključak, no imat će problem, jer si mora napraviti još jedno okno, u kojem će biti kućna pumpa s kojom će to prepumpavati – odgovorio je Masten.

Predsjednik Mjesnog odbora Luka Miroslav Ranilović postavio je pitanje vezano uz dinamiku radova u tom naselju. – Sada je stalo u ovoj ulici prema Novom Selu, a tamo su radovi bili katastrofa. Autobusi su propadali, zbijenost nije bila nikakva. Ako se krene raditi po glavnoj cesti, hoće li se ovo prije sanirati, ili će cijelo selo biti raskopano? – pitao je Ranilović.

Ozren Đurašina je naglasio da je Luka veliki problem jer se veže na glavni kolektor koji mora proći po glavnoj ulici. – Nikom nije u interesu sada zatvoriti Luku, to kada se napravi nastat će kaos. Da bi se ispitale vodonepropusnosti iz sporednih ulica, mora ih se spojiti na glavni kolektor. Nema smisla da se sada asfaltiraju. Što se tiče Novog Sela, tamo su izvođači privremeno zaustavili gradnju jer imaju veliki problem s teretnim vozilima koja putuju na prugu, i dok se promet ne smiri, neće se ići u nove radove. Cesta prema Novom Selu je u istoj situaciji kao i sporedne ulice, s tim da bi se eventualno Novo Selo moglo riješiti prije jer se veže na crpnu stanicu koja bi trebala biti izgrađena kod onog velikog mosta, ali o tome ćemo kada do toga dođe – rekao je Đurašina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime