Zagrebačka županija: 1.000 kuna za svako novorođenče

0
Komunalac add

Zagrebačka županija i u 2020. godini nastavlja s dodjelom 1.000 kuna jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta. Za tu namjenu planirano je 2,9 milijuna kuna.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta i u trenutku podnošenja Zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Zagrebačke županije.

Inače, u 2019. godini Zagrebačka županija isplatila je 2.378 jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete, dok je u 2018. godini isplaćeno 2.375 jednokratnih novčanih pomoći.

Obrasci zahtjeva za 2020. godinu kao i sve dodatne informacije o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče nalaze na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr<http://www.zagrebacka-zupanija.hr> , pod rubrikom Ustrojstvo/Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb/Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete. Više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Ulica grada Vukovara 72/VI ili na broj
telefona 01/6009-485.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime