Preventivne mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge

0
Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Komunalac add

Afrička svinjska kuga (ASK) trenutno je glavno pitanje zdravlja životinja. Sprječavanje, kontrola i iskorjenjivanje ASK pitanje je visokog prioriteta za Europsku uniju jer predstavlja ozbiljan rizik za važan sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš. Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih i domaćih svinja. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je lipnju ove godine afričku svinjsku kugu u uzorcima krvi bolesnih svinja i u uzorcima organa uginulih svinja uzetih s dva objekta na području Posavskih Podgajaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Afrička svinjska kuga je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može doseći i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za domaće i divlje svinje.

Svjesno sve većeg rizika od pojave ove bolesti u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede je dodatno pojačalo preventivne mjere donošenjem nove Naredbe o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj koja je na snazi od 10. lipnja ove godine. Naredbom je tako propisana provedba godišnje kategorizacije svih objekata kategorije 1 (najniža kategorija biosigurnosti) s ciljem njihovog unaprjeđenja u višu kategoriju. S objekata kategorije 1 zabranjeno je premještati svinje, osim izravno u klaonicu, a klanje za vlastite potrebe dozvoljeno je tek nakon provedenog kliničkog pregleda svinja od strane veterinara.

Gostujući u našem programu veterinar Danijel Mijić detaljno je pojasnio koje su obveze posjednika s obzirom na propisane nove mjere.

20. srpnja izašla je nova naredba u Narodnim novinama. U prvom stavku stoji da svi objekti na kojima se drže svinje moraju biti kategorizirani u odnosu na biosigurnost, pri čemu se određena kategorija pridružuje svakom objektu u Upisniku registriranih objekata. (2) Kategorizaciju objekata na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost provode nadležne ovlaštene veterinarske organizacije u skladu s Uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede (klasa: 322-02/18-01/61) na područjima izvan zona ograničenja. (3) Subjekti odgovorni za objekte kategorije 1 dužni su unaprijediti mjere biosigurnosti ocjenjene nezadovoljavajućim u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe te se obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije za svrstavanje u kategoriju 3 ili 4.

(4) Subjekti odgovorni za objekte kategorije 2 dužni su unaprijediti mjere biosigurnosti ocjenjene djelomično zadovoljavajućim u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe te se obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije za svrstavanje u kategoriju 3 ili 4. (5) Obvezne godišnje kategorizacije u svrhu provjere primjene mjera biosigurnosti te unaprjeđenja razine biosigurnosti, provode se u skladu s Programom nadziranja afričke svinjske kuge na područjima izvan zona ograničenja. (6) Subjekti iz stavka 3. ovoga članka koji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe ne unaprijede objekt u višu kategoriju, dužni su uputiti svinje na klanje u odobreni objekt ili ih zaklati na objektu za vlastite potrebe nakon provedbe kliničkog pregleda od strane ovlaštenih veterinara 24 sata prije klanja u roku od 15 dana od proteka roka – rekao je Mijić.

Dodaje također da je na području Republike Hrvatske zabranjeno premještanje svinja s objekata i na objekte na kojima se drže svinje, a koji prethodno nisu kategorizirani.- Mi smo radili kategorizaciju 2019. godine na svim gospodarstvima gdje su posjednici imali svinje te samim time te godine su dobivali ocjene na temelju upitnika koje smo provodili. Neki su u međuvremenu nabavili svinje i nisu se kategorizirali, pa molim te ljude da se jave u veterinarsku organizaciju i da ih kategoriziramo te da pozorno slušaju što ih čeka te kakve uvjete moraju ispunjavati – istaknuo je.

U Naredbi stoji i sljedeće: (2) Na području Republike Hrvatske izvan zona ograničenja s objekata koji su svrstani u kategoriju »1«, odnosno koji ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima, zabranjeno je:

  1. premještanje živih svinja, osim izravno u klaonicu
  2. klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka b) ovoga članka klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je tek po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja, a posjednik je dužan klanje za osobnu potrošnju na gospodarstvu najaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najmanje tri (3) dana prije provedbe istoga.

(4) Klinički pregled iz stavka 3. ovoga članka vrijedi 24 sata.

(5) Ovlašteni veterinari dužni su subjektu izdati potvrdu o provedenom kliničkom pregledu iz stavka 3. ovoga članka i rezultat kliničkog pregleda upisati u registar svinja na objektu.

(6) Subjekti su dužni predočiti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka uz uzorak mesa za pregled na trihinelu.

(7) Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su voditi evidenciju o provedenim kliničkim pregledima te na zahtjev Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, dostaviti izvješće.

– Ovo je veoma ozbiljno i još jednom apeliram na ljude koji još nisu rekategorizirani da nam se jave da to napravimo jer od 20. listopada 90 posto populacije svinja na teritoriju gdje je ovlaštena veterinarska stanica Vrbovec neće postojati, a tako će biti na razini cijele države. Ostat ćemo bez svojih odojaka, bez svoje svinjetine. Ovo treba ozbiljno shvatiti – poručio je Mijić na kraju.

I iz Ministarstva poljoprivrede apeliraju svim držateljima svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera, posebno propisanih mjera biosigurnosti te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah i bez odlaganja prijave svojim veterinarima. Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja, prijevoz svinja u prijevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana, premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije (svjedodžba o zdravstvenom stanju i dokumentacija o premještanju), kao i držanje svinja na neregistriranim objektima kao i na objektima s otvorenim držanjem bez odobrenja veterinarske inspekcije Državnog inspektorata te zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla.

Naglašavaju da je u slučaju pojave ASK naknada štete zbog provedenih mjera kontrole moguća isključivo za one subjekte (držatelje svinja) koji su na vrijeme prijavili sumnju ili uginuća i koji su primjenjivali sve propisane mjere – navedeno je na stranici Ministarstva poljoprivrede.

Razgovor s veterinarom Danijelom Mijićem poslušajte u emisiji Za naše selo sutra od 10 sati na 94.5 MHz.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime