Zagrebačka županija – 3,3 milijuna kuna za programe u kulturi

0
Komunalac add

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu za što je u proračunu predviđeno 3,3 milijuna kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 21. prosinca 2019. godine.

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, amaterizam u kulturi, zaštitu kulturnih dobara te manifestacije u kulturi. Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

  1. elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga, ovjeriti te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb s naznakom: „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2020. godinu.“
  2. putem pošte, na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalju na gore navedenu adresu, najkasnije do 21. prosinca 2019. godine.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Pozivi/Javni pozivi, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-417.

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime