Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva

0
Foto: Pixabay
Komunalac add

Grad Vrbovec u suradnji sa OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke u pripremnim je radnjama vezanima za potpisivanje ugovora sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ kojim bi se osigurala besplatna prehrana za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj 2021./2022. godini.

Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

  • dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole, pri čemu osnovna škola ne može biti privatna i/ili bilo koja druga škola za pohađanje koje se plaća školarina
  • prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva za razdoblje od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.
  • dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta je sljedeća:

  • potvrda OŠ da je korisnik projekta (dijete) polaznik iste, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (Obrazac 1)
  • potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva
  • dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu. Isto se dokazuje jednim od sljedećih dokumenata koje je nadležno tijelo izdalo: važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili potvrda o visini dohotka i primitaka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.
  • izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik/zakonski zastupnik/udomitelj/posvojitelj djeteta koji predaje zahtjev za korištenje ove potpore Zaklade, prema predlošku koji dostavlja Zaklada (Obrazac 2).

Obrazac 1 i Obrazac 2 biti će podijeljeni u školama koje će i preuzimati popunjene zahtjeve zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje prava na prehranu. 

Roditeljima koji udovolje uvjetima za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu biti će uplaćen povrat sredstava od početka školske 2021./2022. godine.

O datumu uplate povrata biti će na vrijeme obaviješteni.

Rok za predaju zahtjeva je 18. veljače 2022. godine.

Sve detaljne informacije možete pronaći na službenoj stranici Grada Vrbovca.

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime