Skupštinari GZŠ Vrbovec usvojili izvješća za prošlu godinu i Plan rada za 2023. godinu

0
Komunalac add

Skupština Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec održana je u prostoru Gradskog stadiona Vrbovec, a skupštini je prisustvovalo 18 skupštinara. Nazočni predstavnici sportskih društava bili su: Atletski klub „Vrbovec“ (Josip Štanfel“, Badmintonski klub „Fortuna“ (Darko Dananić), Bodybuilding klub „Aero fit“ (Krunoslav Kuzmić), Hrvački klub „PIK Vrbovec“ Tomislav Grežina, Košarkaški klub „Petar Zrinski“ (Gordan Mikac), Nogometni klub „Ban Jelačić“ (Dino Juričić), Nogometni klub“ Lonja“ (Ivan Kralj), Nogometni klub „Gaj“ (Zdravko Pankretić), Nogometni klub „Vrbovec“ (Mato Jelić), Planinarsko društvo „Vrbovec“ (Dražen Petrak), Powerlifting klub „WildHogs“ (Siniša Križan), Sportska ribolovna udruga „Amur“ (Davor Ivelić), Streljačko društvo „PIK Vrbovec“ (Robert Miković), Šahovski klub „PIK Vrbovec“ (Antonio Matić), Športsko ribolovno društvo „Štuka“ (Marijo Sabolić), Učenički športski klub „Valentin“ (Danijela Eranović), Teniski klub „Vrbovec“ (Jurica Jakšić) i Ženski odbojkaški klub „Vrbovec“ (Žarko Popović). Nisu bili nazočni predstavnici: Atletski klub “Sveti Vid“, Nogometno središte „Vrbovec“, Školsko športsko društvo „Iskra“, Školsko športsko društvo „Sokol“, Udruga terapijsko i rekreacijsko jahanje „Nada-Vrbovec“ i Taekwondo klub „Vrbovec“.

Izvješće o radu za 2022. godinu podnio je predsjednik Ivan Kralj u kojem je između ostalog navedeno da je održana tradicionalna priredba „Izbor najboljih sportaša i klubova grada Vrbovca za 2021. godinu“, redovito su održavane sjednice Izvršnog odbora i ostalih tijela Zajednice, održana je 12. sjednica izvršnog odbora, u FINA-u je predano godišnje financijsko izvješće za neprofitne udruge za 2022. godinu, održana je u travnju redovita Izvještajna sjednica Skupština Zajednice na kojoj je usvojeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2021. godinu, pružena je financijska pomoć (kupljena sportska oprema za ukrajinske učenike), prijavljeni su programi klubova za 2023. godinu za dodjelu financijskih sredstava na organizaciju velikih sportskih priredbi na javni poziv Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije, obilježen je Hrvatski olimpijski dan na Gradskom stadionu, organizirana sportska izložba u povodu HOD-a „U susret 100 obljetnici NK Vrbovcu“ na Gradskom stadionu, početkom rujna u suradnji s Radijom Vrbovec ponovo pokrenuta sportska emisija, sudjelovanje u radu Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije i na sjednicama skupština udruga, članica Zajednice, organizacija i podupiranje priredbi i događanja rekreativnog karaktera, organizacija obilježavanja Međunarodnog dana pješačenja s Planinarskim društvom Vrbovec ŠRD Amur, sudjelovanje u sufinanciranju sportskom programu za Dan grada Vrbovca, za turističku-kulinarsku manifestaciju Kaj su jeli naši stari i nogometnih turnira Čedomil Drvenkar i Pikolo, sudjelovanje na prezentaciji i radionici Strategija razvoja parasporta u Hrvatskoj, pružena je pomoć članicama u predlaganju programa, školovanju kadrova i ostalih programa prema Zajednici športskih udruga i saveza Zagrebačke županije u 2023. godini, izrada Vrbovečkog sportskog almanaha 2022., redovito objavljivanje informacija o sportskim događanjima te o radu Zajednice na web stranici Radija Vrbovca, u Sportskim novostima, javnih medija i portala, ažuriranje podataka o sportskim klubovima i njihovom poslovanju te obnova arhive, održana je redovna Izvještajna sjednica Skupština Zajednice u studenome na kojoj je usvojen Program javnih potreba u sportu Grada Vrbovca u 2023. godini, po programskim područjima u skladu s usvojenim proračunom Gradskog vijeća.

Predsjednik Kralj je naveo da je u prošloj godini za vrbovečki sport izdvojeno 1.700,000,00 kuna koji su bili utrošeni na sportske klubove, financiranje sportskih natjecanja, liječničke preglede, održavanje sportskih objekata, plaću tajnika, troškove korištenja sportskih dvorana, knjigovodstveni servis i ostale materijalne troškove.

Izvješće Nadzornog odbora prezentirao je Davor Lujić. – Rad Zajednice se odvijao u skladu sa Statutom i drugim aktima. Zajednica nema nikakvih kreditnih ni drugih mogućih obveza. Tijekom godine nije bilo nabave dugotrajne materijalne imovine kao ni rashoda postojeće te je uredno proveden popis imovine. Pregledom financijskog poslovanja, utvrđeno je da je ono vršeno u potpunosti u skladu s propisima te da je potkrepljeno s popratnim dokumentima – stoji u izvješću.

U Planu rada za 2023. godinu predsjednik Kralj je istaknuo sljedeće aktivnosti Zajednice: izrada novog Statuta GZŠ Vrbovec u skladu s novim Zakonom o sportu, izrada novih Pravilnika, izrada Prijedloga javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2024. godinu, izrada Vrbovečkog sportskog almanaha 2022., praćenje provedbe liječničkih pregleda za koje plaća Zajednica, obilazak članica Zajednice i upoznavanje s radom i aktivnostima, održavanje izvještajne sjednice Skupštine ZGZ Vrbovec i sjednica svih tijela Zajednice, te daljnje poboljšanje kvalitete i razvoja vrbovečkog športa, održavanje tradicionalne manifestacije Najbolji u sportu grada Vrbovca, inicijativa za izradu Strategije razvoja sporta grada Vrbovca, sudjelovanje u radu, seminarima i akcijama Hrvatskog olimpijskog odbora, posebno Ureda za lokalni šport, u radu Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije, sa sportskim zajednicama unutar Zagrebačke županije i na sjednicama skupština udruga, članica Zajednice, organizacija i podupiranje priredaba i događanja rekreativnog karaktera, podupiranje priredbi od značaja za grad Vrbovec, sudjelovanje na turističkim manifestacijama i priredbama gradskog značaja, obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana i Međunarodnog dana pješačenja, otvaranje novih programskih područja u cilju poboljšanja uvjeta za obavljanje sportske djelatnosti, predlaganje programa, školovanja kadrova i ostalih programa prema Zajednici športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, savjetovanje udruga o aktualnim natječajima Središnjeg državnog ureda za šport, Hrvatskog olimpijskog odbora i Zagrebačke županije, informiranje javnosti o radu Zajednice preko medija te društvenih mreža, organiziranje sportskih izložbi u suradnji s članicama Zajednice, inicijativa za osnivanje Muzeja sporta Vrbovca i suradnja i rad na realizaciji projekata EU, državnih tijela i Zagrebačke županije. Sva izvješća su bila jednoglasno usvojena od strane svih nazočnih skupštinara.

Prema Planu rada za 2024. godinu vidljiva je namjera pomaka djelovanja GZŠ Vrbovec u jačanju uloge, svijesti i značaja sporta za Grad Vrbovec, na predviđenim nomotehničkim aktivnostima izrade Statuta i ostalih pravnih akata Zajednice radi usklađivanja s novim Zakonom u sportu iz 2022. godine koji je donio niz novih zakonskih rješenja te jačanje funkcije prema realizaciji raznih projekata u interesu vrbovečkog sporta. Osnivanje novih sportskih društava doprinosi razvoju vrbovečkog sporta, poput Streljačkog društva Trap iz Poljanskog Luga. Međutim, to istodobno iziskuje i nove napore na financijskom planu provedbe i kreiranja Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca.

 

Zdenko Brezarić

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime