Sjednica Gradskog vijeća

0
Komunalac add

Vijećnici vrbovečkog Gradskog vijeća jučer su održali sjednicu na kojoj su raspravljali o pet točaka dnevnog reda.

Vijeće je jednoglasno usvojilo odluku o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec“, čime je grad Vrbovec izrazio službeni zajednički interes za suradnju te spremnost sudjelovanja, pripreme, provedbe i financiranja ovog projekta.

Gradonačelnik Vladimir Bregović govorio je o strateškoj važnosti projekta čija izrada traje već sedam godina, a planirana je izgradnja 60 kilometara nove kanalizacijske mreže (od toga 47 km gravitacijske mreže i 13 km tlačnih vodova) te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Izgradnja nove kanalizacijske mreže usko je povezana s projektom Vodoopskrbe i odvodnje istoka Zagrebačke županije, međutim važno je istaknuti da krajnji rezultat ovih projekata neće donijeti dodatna opterećenja za gradski proračun – zaključio je gradonačelnik.

Direktor tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec Dražen Sudinec odvodnju je označio kao jedan od najvećih projekata na vrbovečkom području, a novom mrežom bit će obuhvaćeno oko 14.700 stanovnika.

Konzultanti su dali pozitivno mišljenje na projekt, koji je odabran na temelju najpovoljnije cijene za krajnje potrošače – rekao je Sudinec.

 

Gordan Vukelić, direktor tvrtke Hidroinženiring, koja je i izradila studiju izvedivosti, vijećnicima je predstavio rezultate studije te ih upoznao s glavnim odrednicama projekta. Naglasio je kako je rješavanje problema odvodnje vrlo važno, jer je to bio i jedna od uvjeta u predpristupnim pregovorima prilikom ulaska Hrvatske u EU. Vrbovec je označio kao pozitivan primjer što se tiče spremnosti za ovaj posao, međutim s druge strane je naglasio i problem slabe priključenosti na postojeću mrežu što je otegotna okolnost prilikom prijave projekata za sufinanciranje putem europskih fondova.

Inače, trenutna pokrivenost našega područja je oko 40 kilometara kanalizacijske mreže, a ovim projektom predviđena je izgradnja 60 kilometara nove kanalizacijske mreže (od toga 47 km gravitacijske mreže i 13 km tlačnih vodova). Nakon vrlo opsežnih priprema, Europska unija je potvrdila projekt, čija je vrijednost procijenjena na oko 20 milijuna eura, od čega će sredstvima iz  Kohezijskog fonda EU biti financirano 68 posto, a 32 posto nacionalnim sredstvima.

Odluka o prihvaćanju pisma namjere izglasana je jednoglasno.

 

 

Vijećnici su također prihvatili Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom na području Vrbovca za razdoblje od 2014. do 2019. godine čija je izrada propisana Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i u kojem se definiraju sve aktivnosti i mjere vezane uz djelatnost gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovca izrađen je u svrhu definiranja okvira za održivo gospodarenje otpadom, što obuhvaća skup aktivnosti i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada, provedbu sakupljanja, prijevoza, uporabe i zbrinjavanja otpada te nadzor nad tim aktivnostima i mjerama.

Organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u Gradu Vrbovcu obuhvaćeno je 13.259 stanovnika, što je oko 90% svih stanovnika grada. Uz kućanstva, sakupljanje komunalnog otpada obavlja se i iz svih gospodarskih subjekata s područja Grada Vrbovca.

 

Prihvaćen je i izvještaj o izvršavanju proračuna grada Vrbovca za prvih šest mjeseci ove godine, koji pokazuje slabije punjenje proračuna od predviđenoga.

Proračun Grada Vrbovca ostvario je u prvom polugodištu 2014. godine ukupno 13.237.564,34 kn prihoda i primitaka te je izvršeno ukupno 15.678.285,95 kn rashoda i izdataka. Temeljem navedenog, evidentan je negativan rezultat u visini 2.440.721,61 kn. Godišnjim izvještajem za 2013. godinu utvrđen je negativni rezultat poslovanja od 1.360.313,00 kn koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2014. godine iznosi -3.801.034,61 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi i primici su manji za 18%, a rashodi i izdaci za 5% – stoji u obrazloženju polugodišnjeg izvještaja.

Trenutno nemamo problema s isplatama i funkcioniranjem proračuna, međutim najave Vlade i uvođenje nove porezne reforme mogle bi uzrokovati poteškoće svim jedinicama lokalne samouprave. U 2013. godini proračun je bio u „plusu“ 1,7 milijuna kuna, međutim imamo i oko pet milijuna kuna kumuliranih gubitaka zbog iskazivanja duga prema Komunalcu – rekao je gradonačelnik te podsjetio na sporazum kojim je dogovoreno da će grad taj dug otplatiti u razdoblju od deset godina. Bregović je također naglasio kako grad svake godine bilježi slabije punjenje proračuna u prvoj polovici godine. – U prvih šest mjeseci uzimamo obračunsku vrijednost 50 posto ukupnog proračuna, ali realizacija nije takva jer se u prvom dijelu godine obavljaju povrati poreza, za što je u ovoj godini izdvojeno čak oko milijun kuna. Uz to, natječaji Zagrebačke županije  realizirani su tek u drugom dijelu godine, ali smatram da ćemo i ovu proračunsku godinu uspješno privesti kraju – naveo je Bregović.

Također je dodao kako su veliki izgledi da će rebalansom neki programi biti smanjeni, zbog smanjenog prihoda u proračunu.

 

Na sjednici gradskog vijeća prihvaćeno je rješenje o razrješenju ravnateljice DV Vrbovec te je vršiteljicom dužnosti ravnateljice imenovana Željka Šimanović, uz to usvojene su izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vrbovec.

Izvještaje o radu i poslovanju podnijeli su predstavnici Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Narodne knjižnice te I. i II. osnovne škole Vrbovec.

ChannelImages

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime