Sedam desetljeća uspješnog rada Streljačkog društva PIK Vrbovec

0
Komunalac add

Do obnove sportskog života nakon Drugog svjetskog rata u Vrbovcu dolazi 1946., ali ovaj puta pod imenom Fiskulturno društvo Naprijed, koje je nastavilo tradiciju djelovanja vrbovečkog ŠK Zrinjski iz 1924. godine. Pored nogometne sekcije u FD Naprijed bile su oformljene za laku atletiku, šah, stolni tenis, kuglanje i kulturno-prosvjetna sekcija. U Tvornici suhomesnatih proizvoda Vrbovec sindikalna podružnica početkom 1948. osniva FD Bratstvo. Početkom 1950-tih na vrbovečkom području pored nogometnih klubova sve je izraženije i osnivanje drugih sportskih društava u odbojci, sportskom ribolovu i streljaštvu, koji se nisu nalazili u okviru SD Vrbovca ili SD Bratstva, ali su svojom pojavom i aktivnošću stvorili pretpostavke razvoja drugih sportova. Streljačko društvo PIK Vrbovec spada u krug najstarijih sportskih društava u gradu Vrbovcu koje je osnovano prije 70 godina. Ove godine SD PIK Vrbovec je za svoje uspješno sportsko djelovanje kroz sedam desetljeća primilo i Godišnju nagradu Grada Vrbovca.

U svezi sportske povijesti SD PIK Vrbovec od osnivača, postignutih rezultata, zaslužnih članova društva, izgradnji vrbovečkih streljana te općenito o uspjehu streljačkog sporta u vrbovečkom kraju intervju je dao predsjednik Robert Miković.

Tko su bili osnivači i pod kojim je imenom osnovano Društvo?

Početkom 1950-ih godina okupilo se nekoliko zaljubljenika u streljački sport i 1952. godine osnovali su Streljačku družinu „Borac“ Vrbovec u industrijskom centru na Đurištu. Osnivači su bili: Viktor Abramović, Jovo Magoš, Weyand Richard i Stjepan Jalšić, akasnije su se priključili Tomo Loborec, Zlatko Barbir, Stjepan Božić, Ivan Remenarić i Drago Lisjak.

Kada je vaše Društvo pristupilo SD PIK Vrbovec?

Mesna industrija iz Vrbovca osnovana je 1962. godine i ustrojena pod imenom Mesna industrija „PIK Vrbovec“. U Mesnoj industriji postojalo je i Sportsko društvo „PIK Vrbovec“ u koje je uključeno nekoliko vrsta sportova, pa tako i Streljačka družina „Borac“ Vrbovec, koja mijenja ime u Streljačko društvo „PIK Vrbovec“, pod kojim i danas djeluje samostalno kao član Streljačkog saveza Zagrebačke županije i Hrvatskog Streljačkog saveza.

Gdje su vježbali, odnosno gdje su trenirali prvi strijelci?

Prve treninge i natjecanja obavljali su na sadašnjem jezeru Bajer, koji je samo na jednom dijelu bio ispunjen vodom, a na suhom dijelu su pucali. Pucalo se iz malokalibarske i vojničke puške, kasnije su se treninzi i natjecanja odvijali na strelištu na Konaku, kod mosta na Črncu. Pucalo se MK puškom, a mete su bile ispod nasipa od potoka Črnca.

Kada je započela i završila izgradnja prve vrbovečke streljane?

Izgradnja prve vrbovečke streljane započela je 1964. godine iza zgrade općine Vrbovec. Tada je streljana izgrađena pretežno dobrovoljnim radom svih strijelaca. Streljana je izgrađena 1969. godine što je bio veliki zamašnjak streljaštvu u općini Vrbovec. U to vrijeme već je bilo osnovano više društava i svi su koristili streljanu za svoj rad. Glavni inicijator izgradnje streljane bio je Andrija Gazibara.

U kojem razdoblju je bilo najviše streljačkih društava i kojima su mjestima djelovali na području bivše općine Vrbovec?

U drugoj polovici 1970-ih godina i početkom 1980-ih bilo je najviše streljačkih društava u općini Vrbovec. Neka su društva djelovala duže, a neka kraće, tako da je krajem 1980-ih godina dio društava prestao sa radom. Razloga je bilo više, a jedan od razloga je bio i razvoj ostalih sportova i trebalo je sva ta društva i financijski pratiti, što uvijek nije bilo jednostavno zbog pomanjkanja financijskih sredstava, jer streljački sport nije jeftin.

U to vrijeme su djelovala slijedeća streljačka društva: Poljanski Lug, Poljana, Brčevec, Pobjeda (Rakovec), Hudovo-Lipnica, – ugašena prije 1960.godine. Univerzal(Vrbovec), ugašeno 1989.,Bratstvo (Srpska Kapela), Sloboda (Gradec), Jedinstvo (Stari Glog), Repinec, Gramip (Dubrava), OŠ„7.maj“ (Vrbovec), Centar (Vrbovec), Sloboda (Hruškovec), Partizan (Konak), CUO „Vladimir Nazor“ (Vrbovec), „13. maj“(Vrbovec) ugašeno prije 1990.godine. Društva Varoš i Oprema (Vrbovec),ugašeni su 1991.godine. Zatim Pogančec, Prilesje, Pirakovec i Banovo ugašeni su 1992. godine. Ukupno su, što duže, što kraće vrijeme djelovala 24 društva.

Koje je godine osnovan Streljački savez općine Vrbovec?

Prije osnutka Streljačkog saveza općine Vrbovec osnovan je Streljački odbor sa zadatkom da objedini rad svih streljačkih društava. Na čelu Odbora bio je Slavko Miščević. Potom je osnovan Savez streljačkih organizacija, a na čelu je bio također Slavko Miščević sa zadatkom da se omasovi streljački sport. Streljački savez općine Vrbovec osnovan je 1974. godine i upisan u registar društava. Na čelu je bio Slavko Miščević. Godine 1995. osnovan je Međuopćinski streljački savez, a razlog je bio što su osnovane nove općine na području bivše općine Vrbovec. Djelovao je samo do 1996. godine. Naime, nastankom novih općina prema Zakonu o sportu, moralo je u svakoj općini biti aktivna najmanje tri streljačka društva. Taj uvjet tada nije zadovoljila niti jedna općina i Međuopćinski streljački savez je ugašen. Streljačka društva koja su djelovala u tih novih šest općina tada su se samostalno učlanjivala u Hrvatski streljački savez. Kasnije je osnovan Streljački savez Zagrebačke županije. Danas djeluju samo Streljačko društvo „PIK Vrbovec“ i Streljačko društvo „Dubrava 1094“, koji su uključeni i registrirani u Streljačkom savezu Zagrebačke županije i Hrvatskom streljačkom savezu.

Koliko je iz vašeg Društva bilo predsjednika ili tajnika Streljačkog saveza?

Bili su Rihard Miković i Josip Zlatar. Rihard Miković bio je predsjednik i tajnik u više mandata, a tajnica Streljačkog saveza bila je i Nevenka Miković. Iz ostalih društava predsjednici Saveza bili su: Slavko Miščević, Stanko Paraminski, Ostoja Filipović, Jure Križanović, Stjepan Zadrija, Veljko Grgoić, Antonio Banović i Branko Pereglin.

Koji su najveći sportski uspjesi u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji koji su postigli strijelci SD PIK Vrbovec?

 Ovo su neki od najuspješnijih rezultata u društvenoj povijesti.

1982. Prvenstvo općine Vrbovec, malokalibarska puška 3×20 metaka –trostav

Rihard Miković sa 497 krugova, osvojio 1. mjesto pojedinačno,„PIK Vrbovec“ ekipno je zauzeo 1. mjesto

1983. Prvenstvo Hrvatske, malokalibarska puška 3×20 metaka

Milenko Šaško sa 472 kruga, osvojio 4. mjesto pojedinačno

1985. Prvenstvo Jugoslavije u Nišu, disciplina zračna puška, kategorija seniorke,

Marija Štajminger sa 363 kruga, osvojila 15. mjesto pojedinačno

1986. Prvenstvo Hrvatske, Osijek, zračna puška, kategorija omladinci i seniorke,

Marija Štajminger sa 355 krugova, osvojila 12. mjesto pojedinačno

Prvenstvo Hrvatske, zračna puška, Nenad Žnidar sa 359 krugova, osvojio 6. mjesto

pojedinačno

Prvenstvo Jugoslavije, Nenad Žnidar sa 352 kruga

1987. Prvenstvo Hrvatske, Split, zračna puška

Milenko Šaško sa 375 krugova, osvojio 4. mjesto pojedinačno

Prvenstvo Jugoslavije, Sarajevo, zračna puška

Milenko Šaško sa 374 kruga, osvojio 7. mjesto pojedinačno

1988. Prvenstvo Hrvatske, zračna puška, juniori

Tomislav Habuzin sa 353 kruga, osvojio 23. mjesto pojedinačno

1996. Prvenstvo Hrvatske, Zagreb, zračna puška, kadeti

Davor Dvorski sa 182 kruga + 91 krug finale, ukupno 293 kruga, osvojio 3. mjesto

pojedinačno, ekipa SD PIK Vrbovec zauzela 9. mjesto

2001. Prvenstvo Hrvatske, Zadar, kadeti, kadetkinje

Ana Prelec sa 360 krugova, Valentina Belko sa 356 krugova i Maja Octenjak sa 346

krugova, ukupno 1062 kruga, kao ekipa zauzele 10. mjesto

Ivan Goricaj sa 171 krugom, osvojio 48. mjesto pojedinačno

Prvenstvo Hrvatske, Split, Stobreč, zračna puška, seniori

Robert Miković sa 364 kruga, Ivan Sabolić sa 364 kruga i Ivica Dvorski sa 364 kruga,

ukupno 1092 kruga, kao ekipa zauzeli 14. mjesto

2011. Prvenstvo Hrvatske, Osijek, zračna puška, juniorke

Mery Martinjak sa 348 krugova, osvojila 11. mjesto pojedinačno, Ivana Sišćan sa 329

krugova, osvojila 28. mjesto, Nikolina Kornet sa 278 krugova, osvojila 41. mjesto

pojedinačno, kao ekipa zauzele 10. mjesto

Prvenstvo Hrvatske, Zagreb, zračna puška, seniorke

MeryMartinjak sa 355 krugova, osvojila 17. mjesto, nedostajalo joj 9 krugova da uđe u

finale i borbu za medalju

Prvenstvo Hrvatske, Osijek, zračna puška – standard

Ivana Sišćan 355 krugova

Samostrel field:

Ivana Sišćan, juniorka, natjecanje 16. Croatia Cup, sa 1569 krugova, osvojila 6. mjesto

pojedinačno

Prvenstvo Hrvatske, sa 1689 krugova, osvojila 7. mjesto pojedinačno

Pokal Hausen, Njemačka, osvojila 6. mjesto pojedinačno

Kvalifikacija za Europsko prvenstvo, Slavonski Brod, osvojila 11. mjesto pojedinačno

Prvenstvo Europe, Budimpešta, sa 1538 krugova, osvojila 12. mjesto pojedinačno

2013. Trofej Moslavine, Čazma, malokalibarska puška, seniori

Robert Miković sa 179 krugova, osvojio 1. mjesto pojedinačno, Ivan Sabolić sa 168

krugova, osvojio 7. mjesto, Dražen Habuzin sa 153 kruga, osvojio 13. mjesto

pojedinačno, kao ekipa zauzeli 3. mjesto

2014. Prvenstvo Hrvatske, malokalibarska puška, 40 metaka, ležeći stav, seniorke

ekipno zauzele 3. mjesto sa 854 kruga

MeryMartinjak sa 322 kruga, osvojila 8. mjesto pojedinačno, Ivana Sišćan sa 293

kruga, osvojila 10. mjesto, Nikolina Kornet sa 239 krugova, 11. mjesto pojedinačno

Prvenstvo Hrvatske, Zagreb, zračna puška, veterani,

  1. mjesto ekipno sa 459 krugova

Veterani A: Ivan Sabolić sa 159 krugova, osvojio 4. mjesto pojedinačno

B: Krešimir Štajminger sa 161 krugom, osvojio 3. mjesto pojedinačno

C: Rihard Miković sa 139 kruga, osvojio 2. mjesto pojedinačno

malokalibarska puška, ekipa zauzela 6. mjesto sa 434 kruga

Veterani A: Ivan Sabolić sa 167 krugova, osvojio 5. mjesto pojedinačno

B: Krešimir Štajminger sa 108 krugova, osvojio 16. mjesto pojedinačno

C: Rihard Miković sa 159 krugova, osvojio 2. mjesto pojedinačno

2015. 18. Kup Grada Čazme, i 8. Memorijal Drage Mužinića – Sajke, MK puška

Robert Miković sa 185 krugova i 276 krugova, osvojio 1. mjesto pojedinačno

Prvenstvo Hrvatske, Zagreb, zračna puška, veterani, ekipno zauzeli 4. mjesto sa 468

krugova

Veterani A: Ivan Sabolić sa 165 krugova, osvojio 4. mjesto pojedinačno

B: Krešimir Štajminger sa 152 kruga, osvojio 6. mjesto pojedinačno

D: Rihard Miković sa 151 krugom, osvojio 2. mjesto pojedinačno

malokalibarska puška, ekipa zauzela 4. mjesto sa 499 krugova

Veterani A: Ivan Sabolić sa 168 krugova, osvojio 7. mjesto pojedinačno

D: Rihard Miković sa 169 krugova, osvojio 2. mjesto pojedinačno

Vjekoslav Mikovec sa 162 kruga, osvojio 3. mjesto

2018. Prvenstvo Hrvatske, Karlovac, veterani

zračna puška, ekipno 6 mjesto sa 479 krugova

Veterani A: Marija Štajminger sa 154 kruga, osvojila 3 mjesto pojedinačno

D: Rihard Miković sa 147 krugova, osvojio 5. mjesto pojedinačno

malokalibarska puška, ekipno 2. mjesto sa 490 krugova

Veterani A: Milenko Šaško sa 173 kruga, osvojio 1. mjesto pojedinačno

A: Ivan Sabolić sa 168 krugova, 3. mjesto pojedinačno

2022. Prvenstvo Hrvatske Zagreb, veterani

malokalibarska puška, 1. mjesto ekipno sa 510 krugova

Veterani A: Milenko Šaško sa 179 krugova, 2. mjesto pojedinačno

A: Robert Miković sa 158 krugova, 9. mjesto pojedinačno

B: Ivan Sabolić sa 173 kruga, 2. mjesto pojedinačno

zračna puška, 4. mjesto ekipno sa 480 krugova

Veterani A: Marija Štajminger sa 165 krugova, osvojila 3. mjesto pojedinačno

A: Ivan Sabolić sa 163 kruga, osvojio 4. mjesto pojedinačno

Koji su zaslužni sportaši i sportski djelatnici?

Godine 1997. Priznanje za doprinos i razvoj streljačkog sporta od Hrvatskog streljačkog saveza dobili su SD „PIK Vrbovec“ i Rihard Miković.

Godine 1997. Plaketu za doprinos i razvoj streljačkog sporta od strane Zagrebačke županije dobili su SD „PIK Vrbovec“, Rihard Miković i Vjekoslav Mikovec, a 2007.godine plaketa je dodijeljena i Robertu Mikoviću.

Priznanja SOFK-e Vrbovec i Gradske zajednice športskih udruga Vrbovec primili su:

1983. Rihard Miković – sportski radnik

2000. Ana Prelec – najbolja sportašica mladeži

2007. Robert Miković – sportski radnik

2009. Mery Martinjak – najbolja sportašica

2011. Ivana Sišćan – najbolja sportašica

2012. Robert Miković – najbolji trener

Najzaslužniji od osnivanja i općenito o održivosti streljaštva u Vrbovcu svih ovih godina je Rihard Miković. U nekoliko mandata bio predsjednik Streljačkog saveza Vrbovec, a svih narednih godina do 2010. bio predsjednik Streljačkog društva PIK Vrbovec.

Koji su strijelci osvojili zvanja od Hrvatskog streljačkog saveza?

Nekoliko naših članova su osvojili zvanja od Hrvatskog streljačkog saveza. Republički majstor strijelac su stekli: Robert Miković (2004.) i Ivan Sabolić (2022.), dok su majstor strijelac: Milenko Šaško (1983.), Marija Štajminger (1985.), Nenad Žnidar (1986.),  Ivan Sabolić (1996.), Davor Dvorski (1996.), Robert Miković (2001), Ana Prelec (2001.), Valentina Belko (2001), Ivana Siščan (2011.) i Mery Martinjak (2011.). Zvanja se dodjeljuju postignutim vrhunskim rezultatima jedanput u životu i trajna su.

Koje godine je izgrađena nova streljana u Vrbovcu?

Nova zračna streljana nalazi se u zgradi Gradskog stadiona Vrbovec na katu iznad teretane. Izgrađena je i otvorena 1999. godine za vrijeme 2. svjetskih vojnih igara koje su se održale jednim dijelom i u Vrbovcu i odigrane nogometne utakmice. Grad Vrbovec je donio odluku da se stara streljana po urbanističkom planu mora srušiti, mi smo na našim sastancima odlučili da idemo sa zahtjevom prema Gradu, da nam Grad izgradi novu streljanu, što je i prihvaćeno. Zahvaljujemo se ovim putem gradskom tijelima i ondašnjem gradonačelniku Đuri Turku. Svaka uložena kuna u razvoj sporta višestruko se vraća, pa tako i u našem slučaju, jer su naši strijelci postigli zavidne rezultate na županijskoj i državnoj razini. Naši strijelci su imali izvrsne rezultate u samostrelu na prvenstvu Hrvatske, kao i na prvenstvu Europe.

Godinama organizirate streljačke turnire za Dan Grada i za Kaj su jeli naši stari koji su postali dijelom vrbovečke sportske tradicije. Pojasnite kako je došlo do pokretanja tih streljačkih turnira.

Godine 2000. održan je 1. trofej grada Vrbovca iz zračne puške u sklopu manifestacije „Kaj su jeli naši stari“, a 2005. godine održan je 1. kup grada Vrbovca iz zračne puške u lipnju za Dan Grada. Do sada su na našim turnirima nastupila streljačka društva iz šest hrvatskih županija na kojima postižu izuzetno vrijedne rezultate. Baš su ove godine gosti rekli, da su naši turniri najjači u ovom dijelu Hrvatske i svi rado ponovno dolaze. Razlog da pokrenemo ove turnire bio je, da u Vrbovec dovedemo što više vrhunskih strijelaca te da s njima odmjerimo naše snage i da naši strijelci sudjeluju na što više jakih natjecanja. Drugi razlog je bio da naš Grad i naše običaje prikažemo i predstavimo u najboljem svjetlu. Sve proslave i manifestacije upotpunjuju svoje programe sa sportskim događanjima.

Od kada u Društvu djeluju i žene?

Od 1970. godine pa sve do sada u Društvu aktivno djeluju i žene. U tom razdoblju postigle su niz izuzetno dobrih rezultata u svim kategorijama iz zračne i malokalibarske puške i samostrela bilo na županijskim ili državnim natjecanjima u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji. Na državnoj razini osvajale su i medalje u ekipnoj konkurenciji iz MK puške. Iz samostrela juniorka Ivana Siščan je bila na prvenstvu Europe i postigla izuzetan rezultat.

Kako gledate na razvoj streljaštva u gradu Vrbovcu?

Nakon razdoblja pandemije Covid-19, zbog raznih ograničenja u gradu došlo je do osipanja kadra, pogotovo kadeta i juniora. Sada ponovno moramo raditi na primanju novih članova. Što se tiče stručnih trenera s licencom, to imamo, a ove godine naša članica pohađa školu za trenera streljaštva i suca, tako da ćemo ove godine imati još jednog licenciranog trenera. Nabavili smo i nešto nove opreme za streljaštvo, tako da smo stvorili sve uvjete za napredak. Napominjemo posebno da za sve vrijeme postojanja našeg Društva nismo imali dovoljno financijskih sredstava pa nismo nikad ni plaćali trenera. Svi radimo bez naknade, honorarno, ali sa zadovoljstvom jer iza našeg rada su postojali izvrsni rezultati, što ne sumnjamo da će tako biti i ubuduće.

Od kada obnašate dužnost predsjednika SD PIK Vrbovec?

U više navrata sam bio tajnik društva, a predsjednik od 2010. godine, od ove godine četvrti mandat.

 Što poručiti mladima da vam se pridruže?

Mladima poručujemo da se uključe u rad Društva i ustrajnim radom postići će i rezultate. Naučiti će poštovati obveze, steći će nove vještine koje im, ne daj Bože, mogu dobro doći u ovim turbulentnim vremenima. U streljačkom sportu ako postižu odlične rezultate, nastupat će na svim većim natjecanjima, upoznat će nove ljude, stjecati nova poznanstva. Život im postaje ljepši i ispunjeniji.

Zdenko Brezarić

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime