Prof. dr. sc. Ivan Koprić ponovo izabran za dekana Pravnog fakulteta

0
Komunalac add

Senat Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog rektora prof.dr.sc. Stjepana Lakušića jednoglasno je potvrdio izbor prof. dr. sc. Ivana Koprića za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za tri naredne akademske godine. Izbor prof.dr.sc. Ivana Koprića za dekana za tri naredne akademske godine već je prethodno proveden na sjednici Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a jučer je Senat potvrdio izbor. 

Podsjetimo, naš je sugrađanin prof. dr. sc. Ivan Koprić 1. listopada 2021. godine službeno preuzeo dužnost dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsko razdoblje 2021./2022. i 2022./2023. te je trenutno u tekućem mandatu, a novi mandat počet će od 1. listopada ove godine. Novi mandat trajat će sve do 30. rujna 2026. godine.

Zahvaljujem svima koji mi svojom suradnjom, pomoći, potporom i kritikom daju snage i motivacije za obavljanje dekanske dužnosti i potragu za poboljšanjima u radu Fakulteta.  Posebno sam zadovoljan našim studentima. Svaki kontakt s njima uvjerava me u to koliko su željni znanja i vrijedni naše brige za njih. Fakultet postoji radi kvalitetnog visokog obrazovanja naših studenata u područjima prava, socijalnog rada, socijalne politike, javne uprave i javnih financija. Nadam se da će nam upravo oni, kao najmlađi dio naše fakultetske zajednice, dati snažni poticaj za ubrzanom modernizacijom. Glavna je svrha Fakulteta, kao i našeg, a i svakog drugog sveučilišta, obrazovna. No, tu su i znanstvena, istraživačka, stručna, javna, društvena i kulturna. Uz izvrsnost u poučavanju i istraživanju, ne smijemo zaboraviti na akademsku čestitost i solidarnost, profesionalnu čvrstoću i pomaganje zajednici s kojom i u kojoj živimo i radimo već više od 246 godina neprekidno. Baš ta duga tradicija traži dopunu kroz promjene i prilagodbe, ne samo današnjem vremenu, nego budućnosti. Trebamo se okrenuti naprijed i razmišljati o potrebnim karakteristikama i načinima pravnog obrazovanja za deset i trideset i pedeset godina. Kako i moj primjer pokazuje, desetljeća (pre)brzo prolaze. Moramo pokušati predvidjeti budući razvoj i promisliti što budućnost donosi za pravnu i srodne struke koje na Fakultetu njegujemo. Nadam se da ću opravdati nemala očekivanja i ostvariti što više elemenata svojeg dekanskog programa u tekućem i novom mandatu – objavio je prof. dr. sc. Ivan Koprić na svom facebook profilu.

Inače, prof. dr. sc. Ivan Koprić redoviti je profesor u trajnom zvanju zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 6. siječnja 1965. godine u Vrbovcu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Upisao je pravni studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. na kojem je diplomirao 1987. uz odsluženje vojnog roka u akademskoj godini 1983/84. Za vrijeme studija dvaput je dobio rektorovu nagradu za pisane radove, Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu (1985.) te Komuniciranje i birokratizacija društva (1987.). Bio je član uredništva studentskog časopisa Pravnik od 1985. do 1987. godine.

Kao pravnik za zastupanje radio je u Pravnoj službi poduzeća PIK Vrbovec-Mesna industrija od 1987. do 1990. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. na Katedri za upravnu znanost kao mladi istraživač (znanstveni novak), kao asistent od 1. rujna 1994., kao docent od 28. lipnja 2000., kao izvanredni profesor od 29. listopada 2003., kao redoviti profesor od 15. siječnja 2008., te kao redoviti profesor u trajnom zvanju od 15. siječnja 2013. godine. Upisan je u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske pod matičnim brojem 174790.

U akademskim godinama 2001/02. i 2002/03. obavljao je dužnost prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od rujna 1995. do kraja prosinca 2001. bio je tajnik Poslijediplomskog studija iz upravno-političkih znanosti na Fakultetu. Od akademske godine 2005/06. do uključivo 2012/13. obavljao je dužnost predstojnika Zavoda za javno pravo i javnu upravu Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dužnost predstojnika Katedre za upravnu znanost na istom Fakultetu obavlja od akademske godine 2007/08. Od 16. prosinca 2011. do 15. prosinca 2015. obavlja dužnost predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, u rangu prodekana Fakulteta.

Od 2011. do 2015. godine je voditelj jednog od smjerova poslijediplomskog doktorskog studija na istom Fakultetu (smjer javno pravo i javna uprava). Od listopada 2004. do rujna 2007. godine obavljao je dužnost pročelnika Upravnog odjela na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Od siječnja 2007. do 15. prosinca 2011. bio je dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2010. godine obavljao je dužnost voditelja poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu. Član je Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Upravljanje gradom Sveučilišta u Zagrebu od 2010., kao i Vijeća poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu od 2010. nadalje. Obavljao je i druge dužnosti u okviru tijela Pravnog fakulteta u Zagrebu i drugdje.

Završio je poslijediplomski studij pravnih znanosti upravno-političkog smjera s izvrsnim uspjehom. Dana 30. lipnja 1994. godine obranio je magistarski rad Uvjetovanost komuniciranja strukturom upravne organizacije, a 14. srpnja 1999. godine obranio je doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, sve na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik je stručne udruge Institut za javnu upravu od 2008. godine, dok je prije toga od 2000. do 2008. bio član Tajništva te udruge (njezino rukovodeće tijelo). Član je Instituta za javnu upravu od osnivanja 1997. godine. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske od osnivanja 2001., s tim da je od 2006. član njezinog Znanstvenog vijeća, a od 2013. Predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration od 2005., dok je u razdoblju 2004.-2005. bio član Uredništva toga časopisa. Član je Izdavačkog savjeta časopisa Pravnik (Zagreb) od 1995. Član je Uredništva znanstvenog časopisa Revija za socijalnu politiku od 2004. godine, Uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Lex localis (Maribor, Slovenija, Graz, Austrija, Trst, Italija, Split, Hrvatska) od 2008., Uredništva znanstvenog časopisa Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske od pokretanja časopisa 2010. te Uredništva znanstvenog časopisa Riesed, Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos, Mexico City. Glavni je urednik Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava pokrenute 2002. godine.

Urednik je više od četrdesetak knjiga u zemlji i inozemstvu, član uredništva više međunarodnih znanstvenih časopisa, pročelnik odjela i dekan Društvenog veleučilišta, predsjednik Instituta za javnu upravu, predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske, zamjenik predsjednika Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Republike Hrvatske, član Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik i član povjerenstava za akreditaciju studija u zemlji i inozemstvu, organizator većeg broja domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova, voditelj i član više radnih skupina za pripremu zakona, član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, član više nacionalnih povjerenstava u području reforme javne uprave, recenzent prijedloga znanstvenih projekata u zemlji i inozemstvu, član Sektorskog vijeća Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za područja prava, politologije, sociologije, državne uprave i javnih poslova, član Etičkog povjerenstva za izbore za Hrvatski sabor, član dvaju izvršnih odbora Međunarodne politološke asocijacije, i dr.

Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u više od 40 znanstveno-istraživačkih i policy projekata. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Autor je ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama.

Dobitnik je ugledne međunarodne Nagrade „Alena Brunovska“ za 2016.g. koju mu je NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave. Bio je predsjednik međunarodnog organizacijskog odbora The 24th NISPAcee Annual Conference “Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress”, Zagreb, 19.-21 svibnja 2016. Organizirao je i brojne druge međunarodne znanstvene konferencije.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić dobitnik je Godišnje nagrade Grada Vrbovca za izrazit doprinos u razvoju znanosti javne uprave, obrazovanju mladih i promociju društvenog života na području grada Vrbovca. Također, dugogodišnji je kolumnist Radio Vrbovca.

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime