Predstavljeni projekti poljoprivrednika i Grada Vrbovca iz Programa ruralnog razvoja

0
Komunalac add

Nacionalna ruralna mreža u sklopu Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. , odobrila je Gradu Vrbovcu aktivnosti promidžbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Kroz promotivne video uratke predstavljeni su projekti poljoprivrednika i Grada Vrbovca koji su dobiveni kroz Mjere iz Programa ruralnog razvoja i Program potpora u poljoprivredi Grada Vrbovca.

Poljoprivrednici su predstavili ulaganja na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Na OPG-u Prevarek Marijana bave se mljekarstvom, imaju šezdesetak muznih krava i planiraju povećati broj na sto muznih krava. Štala ima dovoljno kapaciteta, a na mjere 4.1.1. i 4.1.2. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. godine su se prijavili da bi osuvremenili gospodarstvo i dobili sredstva za ulaganje u mehanizaciju od čega je najvažniji robot za mužnju krava.

Srnec Dejan sa svojim se OPG-om i projektom prijavio na mjeru 1.1.3. iz LRS-a LAG-a “PRIGORJE“ „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dobivena sredstva je iskoristio za razvoj, modernizaciju i povećanje kapaciteta na svom OPG-u. Modernizirao je stare i dotrajale strojeve sa suvremenim, koji su omogućili bolje proizvodne rezultate u ratarskoj i u stočarskoj proizvodnji te je povećao kapacitete kupnjom dodatnih svinja za tov.

Na OPG-u Jurić Stanislav bave se plasteničkom proizvodnjom, uzgajaju presadnice i povrće. Sredstvima koja su dobili iz mjere 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. modernizirali su mehanizaciju i strojeve koji su im povećali proizvodne kapacitete.

Iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. godine sufinancirana je izgradnja dječjeg vrtića u ulici Eugena De Piennesa iz mjere 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Kroz mjeru 2.1.1. iz LRS-a LAG-a “PRIGORJE“ koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. iz poljoprivrednog fonda financirano je opremanje dječjeg igrališta u centru grada.

Krajem siječnja završene su projektne aktivnosti te je Grad Vrbovec, osim izrade videa, tiskao i brošure u kojima su osnovne informacije o tipovima operacija iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. godine, potporama u poljoprivredi Grada Vrbovca, iskustva poljoprivrednika i važni linkovi i kontakti na koje se zainteresirani poljoprivrednici mogu javiti.

Brošura – Mjere iz programa ruralnog razvoja RH/Program potpora u poljoprivredi Grada Vrbovca

Podsjećamo, Grad Vrbovec svojim poljoprivrednicima nudi nekoliko vrsta potpora u poljoprivredi:

  • Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica – svrha koja se namjerava postići potporom je razvoj biljne proizvodnje i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje – sufinanciranje 50% cijene lozne ili voćne sadnice.
  • Potpora za održavanje pčelinjeg fonda – svrha koja se namjerava postići ovo potporom je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda te stvaranje preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda – isplata 30 kuna potpore po pčelinjoj zajednici.
  • Potpora za krave prvotelke – svrha koja se namjerava postići ovom potporom je osnaživanje i unapređenje govedarstva – isplata 500 kuna po junici.
  • Nabava automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja – u cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava – sufinanciranje 30% nabavne vrijednosti mljekomata, siromata ili jajomata.
  • Subvencija troška analize kvalitete tla – svrha koja se namjerava postići potporom je optimizacija gnojidbe tla i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša – subvencija 30% najviše do 200,00 kuna po uzorku, maksimalno do 4.000,00 kuna po korisniku potpore.
  • Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – svrha koja se namjerava postići potporom je povećati broj prijava projekata za financiranje iz fondova EU – sufinanciranja 70% iznosa troškova.
  • Oslobođenje komunalnog doprinosa – u iznosu od 75% za građevine u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m2

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime