Predstavljena Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca

0
Komunalac add

U vrbovečkoj Gradskoj vijećnici danas je održana konferencija na kojoj je predstavljena Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca. Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca je strateški dokument od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odnosi se na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike te kao podrška općem održivom razvoju.

Gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj rekao je da je ovo strategija koju se izrađivala zadnjih nekoliko mjeseci. – Uključili smo javnost i prijedloge građana. Strategiju radimo zbog klimatskih promijena, zbog toga što želimo biti zeleni grad te zbog toga što je Ministarstvo zaštite okoliša pružilo šansu gradovima da svoje infrastrukturne probleme rješavaju na zelen način. U našem smo gradu već dobili dva zelena projekta, a to je nogostup u Zagrebačkoj ulici i uređenje parkirališta kod Gradskog stadiona – naglasio je Kralj.

Strategija zelene urbane obnove Grada Vrbovca donosi se za razdoblje od 2023. do 2033. godine, obuhvaća cijelo područje Grada Vrbovca te definira mjere, projekte i aktivnosti svih elemenata zelene urbane obnove odnosno zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te kao takva ima ulogu podloge za daljnje izmjene prostorno – planske dokumentacije. Strategiju je izradilo poduzeće Dvokut–Ecro d.o.o. iz Zagreba, renomirana tvrtka sa značajnim iskustvom na području izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša te priprema i izrade studija utjecaja na okoliš.

Voditelj Strategije zelene urbane obnove za Vrbovec, ispred tvrtke Dvokut-Ecro, Ivan Juratek istaknuo je neke od planiranih projekata u sklopu strategije. – Izgradnja, obnova i opremanje parkovnih površina, koja uključuje sve sadašnje i buduće parkovne površine na području Vrbovca, dječja igrališta, ozelenjavanje prometnih koridora, zona ribolova na području ŠRD Amur kao potencijal za budući razvoj grada, definirali smo jednu veću kružnu biciklističku stazu te aktivnost razvoj biciklističkih staza, uređenje šetnice uz urbani dio dulepskog potoka, zelena parkirališta, pilot projekt zelenog parkirališta centar koji je u tijeku. Imamo nadalje i revitalizaciju parka uz povijesnu jezgru uz dvorac Patačić. Ono što nam se u širem području učinilo bitnim jest krajobraz Topolovec. Još jedan zanimljivi projekt, budući da Vrbovec ima specifičnost bunara, to smo također prepoznali kao jedan budući dio zelene infrastrukture, ali i kulturnog naslijeđa. Što se tiče drugog strateškog cilja on obuhvaća povećanje i očuvanje prirodnosti i biološke raznolikosti. On obuhvaća aktivnosti i projekte usmjerene na to da se unutar urbane jezgre poveća biološka raznolikost na korist prirode i ljudi. Što se tiče strateškog cilja tri, tu smo od značajnijih projekata izdvojili rekonstrukciju vodotornja na Trgu Petra Zrinskog, energetsku obnovu zgrada i sportskih objekata te obnova i prenamijena neiskorištenih objekata – istaknuo je.

Strategija definira četiri strateška cilja, sukladno rezultatima javne ankete i participativnih radionica:

  1. Unaprjeđenje zelene infrastrukture i jačanje otpornosti na klimatske promjene
  2. Očuvanje i povećanje prirodnosti i biološke raznolikosti
  3. Kružno gospodarenje prostorom i zgradama
  4. Implementacija, praćenje i upravljanje zelenom urbanom obnovom Grada Vrbovca.

Projekt „Izrada strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca“ financiran je bespovratnim sredstvima Europske unije, iz programa Mehanizam za oporavak i otpornost odnosno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., koji je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt „Izrada strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca“ sklopljen je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao tijela nadležnog za inicijativu i s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ulozi provedbenog tijela. Ukupna vrijednost projekta iznosi 32.848,89 eura, a dodijeljena bespovratna sredstva iznose 32.185,28 eura.

Na večerašnjoj sjednici Gradskog vijeća očekuje se i donošenje Strategije zelene urbane obnove Grada Vrbovca za razdoblje 2023.-2033. godine.

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime