Objavljene mjere za poduzetnike i poljoprivrednike

1
Komunalac add

Grad Vrbovec je objavio mjere za poduzetnike i poljoprivrednike. Potpore poduzetnicima predviđene su u iznosu od milijun i 130 tisuća kuna, a poljoprivrednike 290 tisuća kuna.

Grad Vrbovec je u 2018. godini uveo tri mjere namijenjene poduzetnicima (oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i sufinanciranje poduzetničke infrastrukture), dok su ove godine uvedene čak četiri dodatne mjere (potpore za start up-ove, sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije, potpore za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama i kapitalne potpore za nabavu opreme). Također u pripremi je i nova mjera koju ćemo raspisati nakon Rebalansa Proračuna  „Sufinanciranje prodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Vrbovca“ – stoji u obrazloženju.

U nastavku donosimo pregled mjera:

 1. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa – Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće (ovisno o iznosu komunalnog doprinosa) Grada Vrbovca može osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa investitore:
 • u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene,
 • u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih i zdravstvenih djelatnosti.
 • u iznosu od 75% za građevine:

–  u kojima  se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije,

–  u kojima se obavlja  proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost,

–  u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnosti, a čiji ukupna (bruto) površina prelazi  300  m2

–  u kojem se obavlja turistička djelatnost (za  hotel, motel, hostel, toplice, bazen, sportsko – rekreacijski  centar…).

 1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Obveznici plaćanja odnosno pravne i fizičke osobe oslobađaju se od plaćanja komunalne nakade i to:

 • U prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade,
 • U drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade,
 • U trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade;

za građevinu za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine za poslovni prostor:

– u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije; u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost; u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično); za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2, u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti.

Za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% iznosa zaduženja komunalne naknade.

 1. Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture – 200.000 kuna

Poduzetničkom infrastrukturom u smislu Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine i ovog Pravilnika smatramo:

–         priključak na elektroenergetsku mrežu,

–         dokup priključne snage električne energije,

–         trošak izgradnje trafo stanice,

–         priključak na plinski distribucijski sustav,

–         priključak na vodoopskrbnu mrežu,

–         priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija),

–         priključak na telefon i internet.

Investitoru koji investira u razvoj poduzetničke infrastrukture, Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 50% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 50.000,00 kuna po korisniku potpore.

Pojedinom korisniku može se na temelju Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine odobriti najviše dvije vrste potpora u istoj kalendarskoj godini.

Korisniku potpore sufinanciranja poduzetničke infrastrukture ista se može odobriti jednom u tri (3) godine uključujući i 2018. godinu.

 1. Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start upovi) – 150.000 kuna

Najviši iznos bespovratne potpore sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika iznosi do 50% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 5.000,00 kuna po korisniku, do utroška sredstava.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Potpora sufinanciranju inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika/početnika obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:

– troškovi registracije subjekata,

– troškovi nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani za osnovnu djelatnosti subjekta,

– troškovi nabave uredskog namještaja,

– troškovi vezani uz izradu internetske stranice subjekta.

Na mjeru se mogu prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici:

– koji ne posluju (nisu registrirani) duže od 1 godine, do datuma predaje zahtjeva,

– koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište.

 1. Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije – 100.000 kuna

Korisniku potpore koji investira u izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije, Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po korisniku potpore.

Troškove izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije u smislu Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine i ovog Pravilnika smatramo:

– naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca)

– izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

 1. Potpora za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama – 30.000 kuna

Najviši iznos bespovratne potpore za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 5.000,00 kuna po korisniku, do utroška sredstava.

Potpora za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:

 • troškovi zakupa izložbenog prostora,
 • uređenje, opremanje i pripremanje izložbenog prostora,
 • trošak kotizacije za sudjelovanje,
 • trošak uvrštavanja u sajamski katalog,
 • trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.
 1. Kapitalna potpora za nabavu opreme – 150.000 kuna

Najviši iznos bespovratne kapitalne potpore za nabavu opreme iznosi do 30% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 15.000,00 kuna po korisniku, do utroška sredstava.

Kapitalne potpore za nabavu opreme obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:

 • novi strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge.

Korisniku potpore sufinanciranja kapitalne potpore za nabavu opreme ista se može odobriti jednom u tri (3) godine.

Za ovu mjeru neprihvatljivi troškovi su nabava rabljenih strojeva i opreme, svih vrsta vozila i priključnih vozila te sva druga oprema za koju Povjerenstvo za dodjelu potpora bude smatralo da ne ispunjava svrhu i cilj ove mjere. Troškovi nabave velikih radnih strojeva u području građevinarstva i transporta (strojevi za iskope i zemljane radove, strojevi za prijevoz i prijenos tereta, strojevi za bušenje, strojevi za ravnanje i nabijanje zemlje te završne radove), troškovi nabave i najma prijevoznih sredstava te ulaganja u poljoprivredne strojeve i opremu neće se priznati.

 1. Sufinanciranje potpora u poljoprivredi
 • pčelari – 100.000 kuna (nije još raspisana – prijedlog je 30 kuna po pčelinjoj zajednici 30 kuna. Minimalan broj zajednica je 10. maksimalno 15.000 kuna po pčelaru)
 • krave prvotelke – 100.000 kuna, po junici 500 kuna
 • kontrola mliječnosti krava i koza – 90.000 kuna, 100 posto financiran.

Opširnije za poduzetnike i poljoprivrednike.

 

1 KOMENTAR

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime