Konstituiran Savjet mladih Grada Vrbovca

0
Komunalac add

Sinoć je u Gradskoj vijećnici konstituiran Savjet mladih Grada Vrbovca. Za predsjednicu je izabrana Nirvana Sesvečan, a njena zamjenica je Anja Pisačić. Ostali članovi novog saziva Savjeta mladih su: Antonio Lisičak, Matija Petriš, Domagoj Marinović, Stipe Magić i Josipa Bažant.

Njihovi zamjenici su: Martina Benko, Tomislav Octenjak, Petra Rundek, Ivan Kuten, Tomislav Smolčec, Nikolina Kornet i Ana Husinec.

Inače, savjeti mladih su savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na svom području. Biraju se na mandat od tri godine.

Prema Zakonu o savjetima mladih jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, u okviru raspoloživih sredstava, savjetima mladih osigurati podršku u informiranju i savjetovanju o pitanjima od interesa za mlade. Zatim osigurati im sudjelovanje u radu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne samouprave i to davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade. Propisana je i obaveza uključivanja savjeta mladih u aktivnosti suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, razmjenu dobrih praksi i izradu javnih politika za mlade i u vezi s mladima.

 

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime