Konačni rezultati popisa: Vrbovec ima 12.981 stanovnika

0
Komunalac add

Državni zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te prema narodnosti, vjeri, državljanstvu i materinskom jeziku

Prema Popisu 2021., Republika Hrvatska ima 3.871.833 stanovnika, od čega 1.865.129 muškaraca (48.17%) i 2.006.704 žene (51.83%).

U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%.

Grad Vrbovec prema tom popisu ima ukupno 12.981 stanovnika, što je 1.816 manje nego prema popisu iz 2011. godine. Najviše stanovnika ima naselje Vrbovec, njih 4.551. Slijede Celine s 873 stanovnika te Lonjica s 821 stanovnika. Najmanje selo je Graberanec, u kojem prema popisu živi jedan stanovnik.

U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika, a najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (20,28%), Sisačko-moslavačkoj županiji (19,04%), Požeško-slavonskoj županiji (17,88%), Brodsko-posavskoj županiji (17,85%) te u Virovitičko-podravskoj županiji (17,05%).

 

Udio stanovništva u dobi od 0 do 14 godina iznosi 14,27%, a udio stanovništva u dobi od 65 i više godina iznosi 22,45%.

Rezultati Popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,30%.

Na području Grada Vrbovca podaci prema narodnosti pokazuju da je popisano 12.715 (97,95%) Hrvata, Srba 50 (0,39 %), Roma 48 (0,37%), Albanaca 30 (0,23%), Bošnjaka 23 (0,18%). Ostale narodnosti su Crnogorci 2, Česi 3, Mađari 3, Makedonci 1, Njemci 6, Poljaci 2, Rumnji 1, Slovaci 3, Talijani 3, Ukrajinci 5 i ostali 26.

Prema vjerskoj pripadnosti, katolika je u 2021. bilo 78,97%, a prije deset godina 86,28%, pravoslavaca je 3,32% u odnosu na ranijih 4,44%. Muslimana je 1,32% u odnosu na ranijih 1,47%.

Broj osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4,71%, dok se 1,72% osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri. Prema ranijem popisu stanovništva ateista bilo je 3,81%, dok se 2,17% osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri.

Podaci za Vrbovec pokazuju da je katolika 97,95%, ostalih kršćana 10,42%, agnostika 1,13%, muslimana 0,82%, pravoslavaca 0,64%.

Pod „nisu vjernici i ateisti“ upisano je 2,90%.

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime