Intervju – Krunoslav Sohora, predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrbovca

0
Komunalac add

Krajem svibnja 2021. godine konstituirano je novo Gradsko vijeće Grada Vrbovca, a vi ste izabrani za predsjednika. Što je obilježilo Vaš dosadašnji mandat na čelu Gradskog vijeća?

 – Sinergija vijećnika. Stvarno smatram da je u ovom mandatu konačno došlo vrijeme da vijećnici svojim konstruktivnim radom donose odluke koje će omogućavati realizaciju kvalitetnih projekata i donositi druge odluke dobre za razvoj grada.

Druga stvar koja je obilježila dosadašnji mandat je prodaja raspoloživih zemljišta u poduzetničkoj zoni. To je svakako prvi put u našem gradu da se u manje od pola godine proda 6 parcela na kojima bi se vrlo brzo trebala početi odvijati proizvodna djelatnost.

Pred vama su još tri i pol godine mandata. Koje ste si ciljeve zadali za to razdoblje?

Prije svega želim pošteno odraditi sve poslove predsjednika vijeća. Cilj mi je da naš grad nakon mojeg mandata na mjestu predsjednika vijeća bude ugodnije i bolje mjesto za život svih sugrađana. Trudit ću se svojim radom podržati svaki dobar projekt za koji mislim da će biti od koristi građanima i dodati novu vrijednost našem gradu. Prošli mandat je obilježila izgradnja novog vrtića, mene bi veselilo kada bi na kraju ovog mandata bila izgrađena koja proizvodna hala u poduzetničkoj zoni. Svjestan sam da to prvenstveno ovisi o mogućnostima investitora, no gradonačelnik, gradske službe i vijećnici im mogu i trebaju olakšati taj posao.

Nakon lokalnih izbora, sastav Gradskog vijeća se uvelike promijenio. Kako ocjenjujete funkcioniranje i rad Vijeće u ovih šest mjeseci?

 – Mislim da nisam mjerodavan da ocjenjujem funkcioniranje i rad gradskog vijeća jer sam i sam član istog. Rad vijeća će na kraju mandata ocjenjivati naši sugrađani koji su nas i birali, ali već sam na početku rekao da postoji sinergija vijećnika. Možda bi neki mogli reći gledajući sa strane da su sjednice monotone i bez velikih rasprava, no o svakoj točki dnevnog reda kolegice i kolege vijećnici raspravljaju i prije same sjednice na sastancima koalicije. Već tu se usklade eventualna različita mišljenja i donesu zaključci pa na samoj sjednici vijeća nema nepotrebnih rasprava koje su često u prošlosti bile spuštane na osobnu razinu pojedinih vijećnika. U prijašnjim sazivima vijeća više nego očito su se stavljali osobni interesi ispred interesa grada, na taj način su sjednice trajale satima, ponekad i više dana, a bez jasnih konstruktivnih stvari za dobrobit grada i naših građana. Ne bih želio govoriti u ime drugih, ali uvjeren sam da je i to jedan od razloga zbog čega u ovom sazivu imamo takvu većinu u vijeću.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime