Gradsko vijeće raspravljalo o ulaganjima u sport

0
Komunalac add

Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca. Nakon aktualnog sata, vijećnici su raspravljali o četiri točke dnevnog reda. Na dnevnom redu bila je I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2024. godinu, donošenje Odluke o izmjenama i dopuni odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te stipendiranje učenika i studenata.

Sve su točke dnevnog reda usvojene, a oko prve točke, I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vrbovca za 2024. godinu, povela se rasprava. Plan prihoda i rashoda sada iznosi 309.116,07 eura.

Vijećnik Damir Fašaić (HDZ) u raspravi je istaknuo kako mnogi klubovi smatraju da bi trebali dobiti više sredstava.

Puno klubova smatra da bi trebali dobiti više sredstava. Postoje konstantna nezadovoljstva. Kao sportašu mi je žao da sredstva nisu značajnije povećana za sport unazad 7, 8 godina. Dobiveni su novi izvori sredstava, dobiveno je od poreza na dohodak preko milijun eura. Došlo je do porasta troškova i inflacije. Troškovi za poslovanje klubova i iznosi kotizacije su sve veći pa dolazi do nezadovoljstva. Apeliram da Grad poveća sredstva jer ovo je nažalost premalo. Ljudi u nekim klubovima rade volonterski i za male naknade te troše i svoje vrijeme. Apeliram da se za sport pokuša iznaći dodatna sredstva kako bi klubovi, djelatnici u sportu, djeca i mladi bili zadovoljniji – rekao je Fašaić.

Gradonačelnik Denis Kralj odgovorio je kako Grad kontinuirano povećava sredstva za sport.

Slažem se s vijećnikom Fašaićem, uvijek se može više. U ovom trenutku gradimo dva vrtića u isto vrijeme i opterećeni smo s tim troškovima. Obećavam da ćemo kod sljedeće izrade proračuna probati izdvojiti što više za sport. Puno ljudi tu radi volonterski i treba im olakšati taj posao koji rade – rekao je Kralj.

U raspravu se uključio i zamjenik gradonačelnika Marko Belošević koji je istaknuo kako nije istina da se sredstva za sport ne povećavaju.

Prijašnja gradska administracija je 2016. godine izdvajala oko 180 tisuća eura, ove godine je Gradsko vijeće izglasalo proračun od 286 tisuća eura, što je 50 posto više za sport. Toliko nije povećano u nijednoj drugoj kategoriji, toliko nisu povećane ni plaće u inflaciji. Značajna sredstva se izdvajaju za sport, ali slažem se da su ona i sada premala. Moramo biti svjesni da ta sredstva koja su se dobila za fiskalno izravnanje su dotirana Gradu Vrbovcu jer smo najsiromašniji grad na području Zagrebačke županije. Ovim putem apeliram i na sve vas koji ste predsjednici sportskih klubova i dionici sportskog života, da se okrenete prema EU fondovima, a u povlačenju sredstava vam mogu pomoći i Gradska uprava i Razvojna agencija. Morate i sami pokazati neku inicijativu, volju i želju  – rekao je Belošević.

Vijećnik Tomislav Grežina (HDZ) također se javio za riječ i apelirao na povećanje sredstava za sport.

Nadam se da će u proračunu iduće godine biti više sredstava za sport. Inače, Hrvački klub PIK Vrbovec će biti najvjerojatnije prvi sportski klub na području Grada Vrbovca koji će dobiti sredstva iz EU fondova. Trenutno smo u postupku dobivanja projekta Erasmus+ Sport 2020 u suradnji s Kineziološkim fakultetom iz Slovenije, hrvačkim klubovima iz Srbije i Mađarske te županijskim Savezom. Eto, držite palčeve pa da budemo pozitivan primjer drugima kako se to radi – rekao je Grežina.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime