Gradsko vijeće: Odluka o kupnji zemljišta, Plan gospodarenja otpadom…

0
Komunalac add

Vrbovečko Gradsko vijeće sinoć je prihvatilo odluku o kupnji zemljišta u poslovnoj zoni, odnosno na Starom industrijskom kolosijeku. Zemljište se nalazi na spojnoj cesti Ulica braće Radić – Radnička ulica i veličine je 92.221 m². Cijena je 560 tisuća eura. Podsjetimo upravo to zemljište bilo je u vlasništvu Komunalca Vrbovec, ali je 2008. godine prodano za 936 tisuća eura, s tim da u to vrijeme na spomenutom području nije prolazila asfaltirana cesta, niti je bilo vodovoda i kanalizacije. Gradonačelnik Denis Kralj naglasio je kako Grad Vrbovec kupnjom ovog zemljišta ulazi u vlasništvo prve nekretnine u poslovnoj zoni i dolazi u poziciju kontrole cijene zemljišta u gospodarskim zonama. Nakon kupnje, planirano je uređenje i parceliranje te će Grad nakon toga potencijalnim investitorima ponuditi upravo ovo zemljište za ulaganja na području Grada Vrbovca. Preko zemljišta prolazi i dalekovod, magistralni plinovod i optički kabel. U blizini se nalazi pruga i željeznička stanica na kojoj se trenutno gradi drugi kolosijek te teretni peron.

Na dnevnom redu sinoćnje sjednice bilo je 12 točaka, a vijećnici su nakon Aktualnog sata raspravljali o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Plan je prezentirao predstavnik izrađivača, tvrtke Hidroplan d.o.o. Mladen Klasnić, koji je istaknuo da je situacija s prikupljanjem i odlaganjem otpada u Vrbovcu osjetno bolja nego u gradovima u okruženju.

U Planu stoji kako je na području Vrbovca trenutno djelomično uvedena I. faza sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“, što znači da je svim korisnicima podijeljena zelena posuda za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, posuda plave boje za odvoz papira i kartona, te PVC vreće žute boje za plastiku. II. faza koja se planira uvesti do kraja 2020. godine, predviđa podjelu žutih posuda za plastiku tamo gdje je to operativno i tehnički moguće. Izuzetak će biti nepristupačne zone gdje će se otpad i dalje sakupljati putem zelenih otoka na javnim površinama. Kako bi se povećao stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja te smanjio udio odloženog biorazgradivog otpada potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji potiče sprječavanje nastanka otpada, odvajanje otpada na mjestu nastanka i sadrži infrastrukturu koja omogućuje ispunjavanje ciljeva i gospodarenje – stoji u Planu gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za razdoblje od 2018. do 2023. godine, koji je prihvaćen uz manje izmjene. Također je istaknuto kako je prošao natječaj za uređenje reciklažnog dvorišta te su naručena tri mobilna reciklažna dvorišta, koja bi trebala stići u rujnu i time će biti zaokružen sustav gospodarenja otpada na području Grada Vrbovca – smatra predstavnik tvrtke Hidroplan d.o.o.

Vijeće je uz manje izmjene izglasalo Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama. Odlukom se propisuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području grada Vrbovca. Tijekom rasprave vijećnici su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je u Odluci navedeno kako su posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama svom mjesnom odboru dužni prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe. Sporan je dakle bio angažman predstavnika mjesnih odbora. Naime, u Odluci je bilo navedeno da su mjesni odbori dužni jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog redara sakupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku obiteljsku kuću komunalnom redaru. Vijećnici smatraju kako bi to na terenu bilo neizvedivo pa je na kraju ipak odlučeno da taj dio posla ostaje u nadležnosti komunalnog redara. Vijeće se složilo da je Odluka načelno dobra jer propisuje obaveze vlasnika kućnih ljubimaca, ali isto tako brine o zaštiti samih životinja. Za kršenje odredbe o zaštiti životinja predviđene su novčane kazne od 600 do 2000 kuna.

Dobre vijesti stižu i za roditelje čija su djeca smještena u obrt za čuvanje djece. Gradsko je vijeće sinoć prihvatilo izmjenu odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja u obrtima za čuvanje djece. Za djecu s područja grada cijena je do sada bila 937 kuna, a sada će roditelji smještaj plaćati 750 kuna.

Na Vijeću su prihvaćene dopune Programa potpora u poljoprivredi na području Vrbovca i to u cilju očuvanje i proširenja pčelinjeg fonda te stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda. Grad Vrbovec prema ovoj dopunu dodjeljivat će potporu za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica i to visini od 30 kuna po jednoj pčelinjoj zajednici. Za ostvarenje ove potpore potrebno je imati minimalno 10 pčelinjih zajednica.

Usvojena je i odluka o sufinanciranju udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za učenike vrbovečkih osnovnih škola za novu školsku godinu. Ovom odlukom osigurani su  besplatni udžbenici i radne bilježnice za sve vrbovečke osnovnoškolce.

Na kraju sjednici izvješća o radu i poslovanju u 2017. godini podnijeli su predstavnici trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Vrbovec. Riječ je o Komunalcu Vrbovec, Radio Vrbovcu, Dječjem vrtiću Vrbovec, Pučkim otvorenim učilištem Vrbovec, Narodnom knjižnicom Vrbovec te I. i II. osnovnom školom Vrbovec.

 

 

 

 

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime