Grad Vrbovec uveo uslugu e-Novorođenče

0
Komunalac add

Temeljem članka 16. Odluke o pravima iz socijalne skrbi Grada Vrbovca (Glasnik Grada Vrbovca 10/2018 i 11/2019) Grad Vrbovec dodjeljuje novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta jednom od roditelja novorođenog djeteta koji ima prebivalište na području grada Vrbovca u roku od 3 mjeseca od rođenja djeteta. Pravo na pomoć mogu ostvariti i posvojitelji djeteta pod istim uvjetima.

Visinu novčane pomoći svake godine utvrđuje Gradonačelnik Odlukom te ona za 2020. godinu iznosi 2.000,00 kuna po djetetu.

Radi ostvarenja prava jedan od roditelja/posvojitelja u Službu za opće poslove Grada Vrbovca dostavljaju izvod iz matične knjige/rodni list djeteta ili pravomoćni akt o posvojenju. Roditelj/posvojitelj dostavlja dokaz o prebivalištu, OIB i podatak o bankovnom računu za isplatu pomoći.

Grad Vrbovec je ove godine u suradnji sa Ministarstvom uprave unio novinu u ostvarivanju prava na ovu novčanu potporu u vidu usluge e-Novorođenče. Usluga je dostupna od mjeseca srpnja te su svi zahtjevi za novorođenu djecu do sada zaprimani putem web aplikacije.

Usluga je dostupna u matičnom uredu na adresi Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec u uredovnom vremenu za rad sa strankama 08,00-14,30 sati, radnim danom od ponedjeljka do petka.

Roditelji koji imaju prebivalište na području grada Vrbovca kod prijave djeteta u matičnom uredu, obavljaju kao sastavni dio postupka i zahtjev za isplatu potpore za novorođeno dijete koji se automatizmom prosljeđuje u gradske službe. Postupak obuhvaća i sve ostale dostupne jednokratne potpore za opremu novorođenog djeteta. Na ovaj način smanjeno je vrijeme potrebno za poduzimanje svih radnji vezanih uz prijavu novorođenčeta, obzirom da se sve može obaviti na jednom mjestu.

Pojedinosti o usluzi e-Novorođenče mogu se pogledati i na poveznici https://uprava.gov.hr/istaknute-teme/e-novorodjence/14881

Postupak za posvojenu djecu ostaje isti kao i do sada. Posvojitelji podnose fizički zahtjev uz traženu dokumentaciju Službi za opće poslove Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, soba br. 42. pon-pet. 07.00 – 15.00 sati.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime