Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu

0
Komunalac add

Temeljem podnesenog i odobrenog projektnog prijedloga, Grad Vrbovec je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu“, koji je na snazi od 12. studenog 2018. godine.

Sklopljenim Ugovorom se ukupna vrijednost Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u gradu Vrbovcu određuje na maksimalno 962.353,50 kn.

Ugovorom se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 817.999,62 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta, te navedeni iznos predstavlja 84,9999112% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Ostatak sredstava osigurava Grad Vrbovec iz svog proračuna.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Cilj provedbe projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta” je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Gradu Vrbovcu i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, uporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

Reciklažno dvorište izgrađeno je u sklopu odlagališta otpada “BELJAVINE”.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Vrbovca.

 

 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime