Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2024. godinu

0
Komunalac add

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2024. godinu koji iznosi 256.017.703 eura i veći je u odnosu na Rebalans I. za 5,17 posto. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2024. godinu iznosi 132.158.125 eura i veći je za 7,28 posto u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2023. godine. Proračun je prihvaćen s 29 glasova „za“, 7 glasova „protiv“ i 4 „suzdržana“.

Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, 45,8 milijuna eura, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem je za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurano 31,5 milijuna eura, od čega se gotovo 22 milijuna eura odnosi na sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Studenti i srednjoškolci i u 2024. godini mogu računati na izdašne stipendije svih 12 mjeseci, a u planu je i nastavak projekta Prsten potpore.

Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je 19,4 milijuna eura. Najveći dio, 13,1 milijun eura osiguran je za energetsku obnovu. Riječ je o obnovi OŠ Đure Deželića u Ivanić-Gradu, zelinskih SŠ Dragutina Stražimira i OŠ Dragutina Domjanića sa sportskom dvoranom, ispostave Doma zdravlja u Samoboru i Upravne zgrade Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu. Poduzetnici i iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od milijun eura, a gradovima i općinama na raspolaganju će biti 400 tisuća eura za opremanje poduzetničkih zona i inkubatora te 500 tisuća eura za pripremu i provedbu EU projekata.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s gotovo 12 milijuna eura od čega se najveći iznos, 1,8 milijuna eura odnosi na pokriće gubitka Doma zdravlja ZŽ. S 1,5 milijuna eura Zagrebačka županija sufinancirat će izgradnju Centra za starije osobe u Velikoj Gorici. S obzirom da su novom Mrežom hitne medicine i sanitetskog prijevoza Zagrebačkoj županiji priznati dodatni timovi hitne medicinske pomoći i timovi sanitetskog prijevoza, umjesto dosadašnjeg sufinanciranja dodatnih timova, 700 tisuća eura osigurano je za nabavu novih medicinskih vozila. Kao partner Gradskim društvima Crvenog križa u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Zagrebačka županija osigurala je 65.000 eura kojima će financirati božićnicu i regres zaposlenih žena u projektu, a za svaku novorođenu bebu i dalje će se isplaćivati naknada u iznosu od 150 eura.

Za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo planira se 4,2 milijuna eura od čega će se 2,3 milijuna eura izdvojiti za bespovratne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Poljoprivredni proizvođači mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 960 tisuća eura od čega će se 486 tisuća eura izdvojiti za potpore male vrijednosti, 130 tisuća eura osigurano je za potpore za sjetvu i sadnju, s 94 tisuće eura nastavlja se sufinanciranje energetske učinkovitost na OPG-ovima, a 250 tisuće eura osigurano je za ekološku poljoprivredu. U 2024. godini gradovima i općinama namijenjeno je nešto više od milijun eura i to 665 tisuća eura za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima, dok je 390 tisuća eura osigurano za sufinanciranje predškolskog odgoja u ruralnim područjima.

Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se gotovo 12 milijuna eura, a najveći dio odnosi se na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano 8 milijuna eura od čega je 75 posto pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Gradovi i općine u sljedećoj godini mogu računati na kapitale pomoći u iznosu 1,8 milijuna eura i to za zbrinjavanje otpada, vodoopskrbu, prometnu infrastrukturu i zbrinjavanje otpadnih voda.

U Proračunu za iduću godinu za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurano je gotovo 2 milijuna eura, od čega je polovica iznosa osigurana za projekt Force-Interreg HR-BiH-CG. Za kulturu se planira 662 tisuće eura, a za sport 1,2 milijuna eura. Za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurano je 22,6 milijuna eura, od čega je 17,7 milijuna eura namijenjeno obnovi zgrada javne namjene oštećenih potresima.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu raspolagat će s 3,5 milijuna eura. Za projekte nacionalnih manjina osigurano je 310 tisuća eura, a za predstojeće izbore za Europski parlament 598 tisuća eura.

Na sjednici je donesen i drugi rebalans proračuna za 2023. godinu koji iznosi 246.551.015,00 eura, što je rast od 1,28 posto u odnosu na prvi rebalans. Izvorni proračun temeljem novog rebalansa iznosi 126.284.417,00 eura što je povećanje u odnosu na prvi rebalans za 2,51 posto. Rebalans II. je donesen radi osiguravanja sredstava za sanaciju šteta prouzročenih orkanskim nevremenom te preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata sukladno dosadašnjoj realizaciji.

Donesena je odluka o visini turističke pristojbe za 2025. godinu u Zagrebačkoj županiji. Pristojbe se kreću od 1,33 do 1,80 eura po osobi i noćenju za boravak u smještajnim objektima, ovisno o pojedinom gradu i općini (1,80 eura Jastrebarsko, 1,59 eura Samobor i Velika Gorica, ostale JLS 1,33 eura), odnosno od 1,06 eura u svim kampovima osim na području Jastrebarskog gdje je pristojba 1,20 eura. Visina godišnjeg paušala za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 46,45 eura za sve JLS na području Zagrebačke županije izuzev grada Jastrebarskog za koje iznosi 60 eura, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) po 26,54 eura i to za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije osim Jastrebarskog gdje je paušal 40 eura. Visina godišnjeg paušalnog iznosa za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu u kampu, kamp odmorištu za svaku smještajnu jedinicu iznosi 66,36 eura (osim u Jastrebarskom gdje pristojba 70 eura), a na OPG-u po 33,18 eura (osim u Jastrebarskom gdje iznosi 40 eura). Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji za sve jedinice lokalne samouprave (osim Jastrebarskog) na području Zagrebačke županije iznosi za prvog i drugog člana po 7,96 eura a za svakog sljedećeg 3,32 eura. U Jastrebarskom ista pristojba iznosi 10 eura za prvog i druga člana uže obitelji tj. 5 eura za svakog slijedećeg člana.

Članovi Skupštine dali su zeleno svjetlo za sklapanje ugovora o javnoj usluzi za županijski prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije za razdoblje od 7 godina tj. do 2030. godine, nakon što se provede postupak javne nabave. Sredstva u iznosu od 8 milijuna eura godišnje za uslugu javnog prijevoza osiguravaju Vlada RH (75%) i Zagrebačka županija (25%). Inače, Zagrebačka županija prva je županija u RH koja je od siječnja 2022. godine potpisala ugovore s autoprijevoznicima kako bi osigurala kvalitetniju uslugu javnog prijevoza na autobusnim linijama unutar Zagrebačke županije.

S ciljem pomoći fizičkim osobama čije su obiteljske kuće i višestambene zgrade nastradale u olujnom nevremenu koje je 19. i 21. srpnja 2023. pogodilo određena područja Zagrebačke županije, Vlada RH donijela je Rješenje o odobrenju sredstava za hitnu sanaciju šteta na stambenim objektima nužnim za život temeljem kojeg se Zagrebačkoj županiji dodjeljuje 4,5 milijuna eura. Kako bi pomogla stanovnicima, Zagrebačka županija osigurala je dodatnih 250.000 eura. Sredstva Vlade i Zagrebačke županije bit će utrošena kako bi se fizičkim osobama osigurala isplata u visini do 90% prijavljene štete. Županija će sredstva dodijeliti temeljem utvrđenih kriterija gradovima i općinama sa svog područja, koji će sredstva proslijediti fizičkim osobama čija je imovina stradala, bez obzira radi li se o osiguranim ili neosiguranim objektima.

(Foto: Zagrebačka županija)

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime