Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2023. godinu

0
Komunalac add

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2023. godinu koji iznosi 1.636.069.637,12 kuna/217.143.757 € i veći je u odnosu na Rebalans I. za 12,29 posto. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2023. godinu iznosi 730.111.245,82 kn/96.902.415,00 € i veći je za 13,29 posto u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2022. godine.

Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, gotovo 207 milijuna kn/27,43 milijuna eura, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem je za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurano 110,6 milijuna/14,7 milijuna eura. Studenti i srednjoškolci i u 2023. godini mogu računati na izdašne stipendije, a u planu je i nastavak projekta Prsten potpore.

Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je 90,1 milijun kn/ gotovo 12 milijuna eura. Poduzetnici i iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od 7,5 milijuna kn/ milijun eura, gotovo 18 milijuna kn/2,4 milijuna eura osigurano je za energetske obnove škola i domova zdravlja, dok je 27,3 milijuna kn/3,6 milijuna eura planirano za Centar za kompetentnost, a za pripremu i provedbu EU projekata osigurano je 4 milijuna kn/550 tisuća eura. Novi projekt bit će poticanje digitalnih kompetencija poduzetnika i OPG-ova.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s gotovo 76 milijuna kn/10,07 milijun eura od čega se najveći iznos, 12 milijuna kuna/1,6 milijuna eura odnosi na pokriće gubitaka ustanova u zdravstvu – Doma zdravlja ZŽ, SB Naftalan i Zavoda za hitnu medicinu ZŽ. Gotovo 13,3 milijuna kn/1,76 milijuna eura osigurano je za kapitalna ulaganja. Sufinancirat će se 8 T1 timova hitne medicinske pomoći za što je osigurano 6,1 milijun kn/813,6 tisuća eura, a novost je sufinanciranje 2 tima sanitetskog prijevoza za što je osigurano 1,3 milijuna kuna/172,5 tisuće eura. Nešto više od 10 milijuna kuna/1,3 milijuna eura osigurano je za liječničke specijalizacije. Milijun kuna/133 tisuće eura osigurano je za ambulante u ruralnim krajevima koje s obzirom na mali broj pacijenata posluju s gubitkom. Umjesto dosadašnjih 1000 kuna, naknada za svaku novorođenu bebu isplaćivat će se u iznosu od 150 €.

Za Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo planira se 28,7 milijuna kn/3,8 milijuna eura. Poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 3,6 milijuna kuna/478 tisuća eura, milijun kn/133 tisuće eura osigurano je za potpore za sjetvu i sadnju, 800 tisuća kn/106 tisuća eura za energetsku učinkovitost na OPG-ovima, a gotovo 2 milijuna kn/252 tisuće eura osigurano je za ekološku poljoprivredu. Gradovima i općinama namijenjeno je 5 milijuna kn/664 tisuće eura za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima. Za vrtiće u ruralnim područjima osigurano 3 milijuna kn/398 tisuća eura.

Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se gotovo 100 milijuna kn/13,1 milijuna eura, a najveći dio odnosi se na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano 42,1 milijun kn/5,6 milijuna eura od čega je 75 posto pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te za sanaciju cestovnih klizišta na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 34,5 milijuna kn/4,6 milijuna eura, za što su sredstva osigurana iz Fonda solidarnosti EU.

U Proračunu za iduću godinu za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurano je 6,3 milijuna kn/817,7 tisuća eura. Za kulturu se planira 4,2 milijuna kn/559 tisuća eura, a za sport nešto više od 9 milijuna kn/1,2 milijuna eura. Za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurano je 122 milijuna kn/16,2 milijuna eura, od čega je 88,6 milijuna kn/11,7 milijuna eura namijenjeno obnovi zgrada oštećenih potresima.

S više od 5,3 milijuna kuna/703 tisuće eura financirat će se izgradnja integralnog informacijskog sustava Zagrebačke županije.

(Foto: Zagrebačka županija)

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime