Danas sjednica Gradskog vijeća

0
Komunalac add

Danas se sastaje Gradsko vijeće Grada Vrbovca. Na dnevnom redu sjednice je 16 točaka. Nakon aktualnog sata vijećnici će raspravljati o donošenju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu, o donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu, o donošenju I. izmjena i dopuna Programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu za 2020. godinu, javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, u sportu te vatrogastvu i civilnoj zaštiti.

Izvješće o radu i poslovanju tvrtke Komunalac Vrbovec za 2019. godinu podnijet će direktor Komunalca Mato Jelić. Na dnevnom redu je i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Vrbovec, donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta „Beljavine“, donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovca, donošenje odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020./2021.

Sjednica Gradskog vijeća zakazana je za 18 sati u Gradskoj vijećnici.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime