Zagrebačka županija u 2021. bilježi najviši pozitivan saldo migracije

0
Komunalac add

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imalo je sedam županija i Grad Zagreb, a najviši je bio u Zagrebačkoj županiji (1904 osobe), dok su najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2021. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva te ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) također je imala Zagrebačka županija (1.746 osoba).

Inače, u 2021. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenile su 71 864 osobe. U Republiku Hrvatsku iz inozemstva se doselilo 35 912 osoba, a u inozemstvo su se odselile 40 424 osobe. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -4 512.

Više na: Državni zavod za statistiku

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime