Zagrebačka županija: Milijun kuna za organizaciju turističkih manifestacija

0
Komunalac add

Zagrebačka županija raspisala je milijun kuna vrijedan javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije u 2022. godini. Natječaj je otvoren do 1. travnja 2022. godine. Maksimalni iznos potpore za pojedinu manifestaciju iznosi 100.000 kuna po pojedinom korisniku.

Pravo na potporu za manifestacije značajne za turističku ponudu Zagrebačke županije mogu ostvariti javne ustanove, gradovi i općine, turističke zajednice i udruženja obrtnika koje su registrirane na području Zagrebačke županije i koje organiziraju manifestaciju na njezinom području.

Podnositelj zahtijeva može prijaviti i ostvariti potpore za najviše dvije manifestacije, a potpora može iznositi do 75 posto prihvatljivih troškova manifestacije za javne ustanove, ustanove u kulturi, turističke zajednice i udruženja obrtnika. Gradovi i općine mogu ostvariti od 60 do 100 posto iznosa vrijednosti projekta ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne
samouprave.

Sredstva iz natječaja mogu biti namijenjena za sufinanciranje najma opreme, nabave radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najma prostora za održavanje događanja, najma prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezanih uz organizaciju, troškove smještaja, putne troškove, troškove promocije, usluge zaštitarske službe i druge troškove neposredne organizacije manifestacije.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije <http://www.zagrebacka-zupanija.hrwww.zagrebacka-zupanija.hr>,
pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti na broj telefona:
01/6009-425 ili e-mailom na <mailto:uog@zagrebacka-zupanija.hr>
uog@zagrebacka-zupanija.hr.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime