Zagrebačka županija – Javni poziv za predlaganje programa u kulturi za 2023. godinu

0
Foto: pixabay
Komunalac add

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu. Prijedlozi programa zaprimaju se do 1. studenoga 2022. godine.

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, nakladničku, audiovizualnu i muzejsku djelatnost, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i kulturno-umjetnički amaterizam, zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Ovisno o prijaviteljima, broj mogućih prijava se razlikuje pa tako pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava, knjižnice, muzeji i galerije do tri prijave, udruge do dvije prijave, a ostali prijavitelji jednu prijavu. Svaki projekt/program mora biti prijavljen na posebnoj prijavnici.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

  1. elektronički, putem sustava e-Prijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr. Pritom je podnositelj prijave putem sustava e-Prijave obavezan poslati i original prijavnog obrasca, potpisanog i ovjerenog, putem preporučene pošte u roku za podnošenje prijava na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb s naznakom: „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu.“
  2. preporučenom poštom, na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalje na gore navedenu adresu, najkasnije do 1. studenoga 2022. godine.

 

Tekst javnog poziva i upute za prijavitelje dostupni su ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-417 i 01/6009-423.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime