Zagrebačka županija: gotovo 4 milijuna kuna za programe u kulturi

0
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Komunalac add

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu za što je u Proračunu predviđeno 3.910.000 kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 25. veljače 2022. godine.

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, amaterizam u kulturi, zaštitu kulturnih dobara te za manifestacije u kulturi.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Ovisno o prijaviteljima, broj mogućih prijava se razlikuje pa tako pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava, knjižnice, muzeji i galerije do tri prijave, udruge do dvije prijave, a ostali prijavitelji jednu prijavu. Svaki projekt/program mora biti
prijavljen na posebnoj prijavnici.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

1. elektronički, putem sustava e-Prijave koji je dostupan na poveznici
<http://www.eprijave.hrwww.eprijave.hr>. Pritom je podnositelj prijave
putem sustava e-Prijave obavezan poslati i original prijavnog obrasca,
potpisanog i ovjerenog, putem preporučene pošte u roku za podnošenje prijava
na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku
kulturu i civilno društvo, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000
Zagreb s naznakom: “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Zagrebačke županije za 2022. godinu.”
2. preporučenom poštom, na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom
dokumentacijom pošalje na gore navedenu adresu, najkasnije do 25. veljače
2022. godine.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime