Zagrebačka županija – 1,8 milijuna kuna za zdravstvene, socijalne i humanitarne udruge

0
Foto: pixabay
Komunalac add

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 1,8 milijuna kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2022. godini. Prijave se podnose do 7. ožujka 2022. godine.

Prijavitelji moraju djelovati na području Županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar udruga. Također, prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta čije osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog ili humanitarnog karaktera. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te programe i projekte u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi. Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb te na brojeve telefona 6009-485 i 6052-865.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime