Vrbovečki srednjoškolci mogu zatražiti potporu za kupnju knjiga

0
Komunalac add

Vrbovečki srednjoškolci i ove školske godine mogu zatražiti potporu za kupnju knjiga. Grad Vrbovec objavio je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore učenicima srednjih škola za 2023./2024. školsku godinu. Grad Vrbovec će dodijeliti jednokratnu potporu u iznosu od 70 eura (527,42 kuna) svim učenicima srednjih škola koji su upisani u školsku 2023./2024. godinu, a koji imaju prebivalište na području grada Vrbovca te su se javili na Javni poziv i dostavili potrebnu dokumentaciju. Pravo na jednokratnu potporu po Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili temeljem drugih propisa.

Obrazac Zahtjeva može se popuniti online ili preuzeti na internetskim stranicama Grada Vrbovca ili osobno u Pisarnici Grada Vrbovca (Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec).

Uz popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Zahtjeva potrebno je priložiti:

1. Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice učenika,
2. Ukoliko je učenik upisan u srednju školu čije sjedište nije na području grada Vrbovca, potrebno je dostaviti potvrdu o upisu u 2023./2024. školsku godinu,
3. Podaci o tekućem računu ili preslika bankovne kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata.

Zahtjev za isplatu sa pripadajućom dokumentacijom zaprimat će se do 30. rujna 2023., a može se predati putem online obrasca, elektroničkom poštom, osobno u Pisarnici Grada Vrbovca ili poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Vrbovec, 10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja kontakt telefon: 01/2799-914 ili e-mail adresa: robert.haic@vrbovec.hr

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime