Uspješna godina za vrbovečke vatrogasce

0
Komunalac add

Izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca održana je u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Celine. Skupštini su nazočili brojni gosti, između ostalog, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, vrbovečki gradonačelnik Denis Kralj, predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrbovca Krunoslav Sohora, počasni zapovjednik VZG-a Vrbovec Ivan Vragotuk, predsjednik Kluba vatrogasnih veterana VZG-a Vrbovec Matija Vuljanković, direktorica Turističke zajednice Grada Vrbovca, Jasna Benedik, zamjenik načelnika PP Vrbovec Ivan Špoljarec, predstavnik Radio Vrbovca Zdenko Brezarić, predstavnik tvrtke Vatropromet Goran Radojčić, predstavnik tvrtke HRT Šarić Stjepan Berulec, predstavnici VZG Koprivnica, VZG Dugo Selo, VZG Križevci, VZO Dubrava, VZO Gradec, VZO Brckovljani, VZO Legrad, DVD Preseka i domaćini DVD Celine te predstavnice Udruge žena Celine.

Sjednicu Skupštine VZG-a Vrbovec otvorio je predsjednik Slavko Povrlišek dok je sjednicu vodilo radno voditeljstvo u sastavu: predsjednik Tomislav Biškupec, Marijan Krznar i Zlatko Vranko.

Predsjednik verifikacijske komisije Marko Povrlišek je naveo da je na Skupštini nazočno 36 članova s pravom glasa od ukupno 36 članova Skupštine. Nazočni su bili skupštinari iz DVD-ova: Brčevec, Celine, Gaj, Luka, Lukovo, Lonjica, Lovrečka Varoš, Peskovec, PIK Vrbovec, Pirakovec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Vrbovec, Tkalec i Žunci.

Izvješće o  radu VZG-a Vrbovec za 2023. godinu podnio je predsjednik Slavko Povrlišek. – VZG Vrbovec djeluje na području grada Vrbovca i šire okolice koju čine 16 DVD-a s 252 operativna člana, 240 članova vatrogasne mladeži i djece te preko 500 pričuvnih članova, i slobodno možemo reći da smo organizacija sa preko 1000 ljudi. U sastavu Zajednice se nalazi 29 vatrogasnih vozila različite namjene. Predsjedništvo Zajednice održalo je tijekom 2023. godine 5 sjednica na kojima se raspravljalo o osnovnim zadaćama Vatrogasne zajednice te svemu potrebnom kako bi se što kvalitetnije i bolje funkcioniralo i odazvalo svim potrebnim zadaćama. Zapovjedništvo Zajednice koje čine svi zapovjednici vatrogasnih postrojbi održalo je tijekom 2023. godine 5 sjednica na kojima se raspravljalo o vatrogasnim intervencijama, preventivnim aktivnostima, o pripremama za natjecanja vatrogasnih odjeljenja, o vježbama, o provođenju mjera zaštite od požara tijekom mjeseca svibnja, a isto tako i tijekom cijele godine. Sudjelovali smo i na okupljanju i mimohodu vatrogasaca u Svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, te organizirali obilježavanje Dana Sv. Florijana. Organizirali smo i proveli stručno edukativno putovanje na području Vukovarsko-srijemske i Osječke županije, te u prostorima JVP Vukovar održali svečanu sjednicu povodom 30 godina rada VZG Vrbovca. Ovom prilikom se zahvaljujemo Javnoj postrojbi Grada Vukovara na čelu sa zapovjednikom Zdenkom Jukićem što su pružili podršku u organizaciji i provedbi sjednice Kluba vatrogasnih veterana VZG Vrbovca i VZ Zagrebačke županije – istaknuo je Povrlišek.

Također, naglasio je i uspješno sudjelovanje na manifestaciji “Kaj su jeli naši stari“ gdje su naši DVD-ovi uspješno prezentirali vrbovečko vatrogastvo. Organizirali su i Dane otvorenih vrata pokraj OŠ Marije Jurić Zagorke. Sudjelovali su na osiguranju utrka: Cro Race 2023. i WRC 2023.

Govorio je i o osposobljavanju vatrogasaca putem stručnih seminara i predavanja za koja su stečena različita vatrogasna zvanja. – Posebno moramo naglasiti da smo tijekom 2023. godine osposobili novih 33 vatrogasca, 18 vatrogasca I. klase, te 20 vatrogasaca za specijalnost “prijevoz i rad s helikopterom na vatrogasnim intervencijama” te 5 vatrogasca koji su prošli edukacije HVZ-a. Sveukupno osposobili smo i usavršili 76 vatrogasaca, te im se ovim putem zahvaljujemo i želimo puno uspjeha i sreće u daljnjem radu. Organizirali smo združenu pokaznu vježbu dobrovoljnih vatrogasnih društava Vrbovec 2023., kao i pokaznu vježbu s motornim pumpama. Sudjelovali smo i na županijskoj vatrogasnoj vježbi „Velika Gorica 2023″. Pružili smo potporu DVD-ima u raznim projektima, gdje je sveukupno odobreno 150.000,00 eura ili 1.130.000,00 kuna. Nabavljena je nova zaštitna i skupna vatrogasna oprema (Tetra stanice, aku-hidraulični alat, zračni jastuci za podizanje tereta, Garmin sustav za praćenje i navođenje, motorne i električne pumpe i ostala oprema) – dodao je Povrlišek.

Sa 4 ekipe sudjelovali su na Županijskom natjecanju djece i mladeži u Klinča Selu. Sudjelovali su na redovnoj dislokaciji u Zatonu pokraj Zadra te u Supetru na Braču. Po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika sudjelovali su na izvanrednoj dislokaciji u Svetoj Nedelji. Tijekom 2023. godine na nivou Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca imali su 214 intervencija. Od toga 23 požara objekata, 158 tehničkih intervencija i 33 ostalih intervencija.

Sa ponosom možemo ustvrditi da su sve intervencije odrađene krajnje korektno i profesionalno bez ijednog prigovora, a što je još važnije, bez ijednog ozlijeđenog vatrogasca, na čemu se posebno zahvaljujem svim vatrogascima koji su na bilo koji način učestvovali u svemu, što nam je na ponos i diku. Osim navedenih intervencija vatrogasci Vatrogasne Zajednice Grada Vrbovca tj. DVD-ovi Vrbovec, Gaj, Luka i Peskovec bavili su se i prijevozom pitke vode za potrebe građana i domaćinstava Grada Vrbovca i okolice, pa su za te potrebe izvezli 3.714.000 litara vode sa 512 izlazaka – rekao je Povrlišek.

Na skupštini je rečeno da je VZG Vrbovec tijekom 2023. godine izuzetno dobro surađivala sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, a posebno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom  Slavkom Tucakovićem. Isto tako dobra suradnja je ostvarena i sa Zagrebačkom županijom na čelu sa županom Stjepanom Kožićem te Vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije, a više nego dobra suradnja je bila sa vodstvom Grada Vrbovca na čelu s gradonačelnikom Denisom Kraljem. Također, dobru suradnju imali su i sa Turističkom zajednicom Grada Vrbovca i direktoricom Jasnom Benedik te sa susjednim zajednicama i svim udrugama i ustanovama Grada Vrbovca i okolice. – Koristimo ovu priliku da se svima njima zahvalimo na korektnom odnosu i pomoći kojom su pridonijeli kvalitetnom i korisnom radu vatrogastva. Vatrogasci se zahvaljuju Radio Vrbovcu za pravodobno i objektivno informiranje stanovništva o provođenju mjera, radnji i aktivnosti Zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava, te na izuzetnoj i korektnoj suradnji kojoj se nadamo i dalje – dodao je Povrlišek.

Tajnica VZG Vrbovec Ines Gregurić iznijela je Program rada za 2024. godinu. – Osim redovnih potreba i zadaća koje VZG Vrbovca provodi, plan i obaveza su nam: redovno školovanje i provođenje seminara za sva vatrogasna zvanja i specijalnosti, redovno održavanje svih vatrogasnih vozila, registracije, te gorivo i mazivo, popuna DVD-a nedostatnom i oštećenom vatrogasnom opremom i vozilima, organizacija vatrogasnog natjecanja djece, mladeži i odraslih, organizacija prve dječje vatrogasne olimpijade, suradnja s dječjim vrtićima i školama – Dani otvorenih vrata, preventivne aktivnosti, kao i aktivnosti vezane za mjesec svibanj – mjesec zaštite od požara, održavanje i organizacija zajedničke vatrogasne vježbe na nivou VZG-a Vrbovec sa uključivanjem svih DVD-ova, sudjelovanje u radu i aktivnostima novo oformljenog OP Vrbovec kojem pripadaju VZO Dubrava, VZO Farkaševac, VZO Gradec i DVD Preseka, koordinacija i praćenje rada spremištara te nadzor rada po DVD-ima i sve ostalo vezano uz normalno funkcioniranje i dobar rad DVD-a i Zajednice, praćenje napretka i postignuća u vatrogastvu, sudjelovati u životu i radu društvene zajednice te biti od pomoći i koristi građanima Grada Vrbovca i okolice – rekla je Gregurić.

VZG planira uz sve navedeno provoditi osposobljavanje članova za razne specijalnosti (spašavanje iz visina i dubina, spašavanje iz ruševina spašavanje unesrećenih kod prometnih nezgoda, rad sa dišnim aparatima i ostalo). Svakako jedna od važnijih, ako ne i najvažnijih zadaća je održati visoki stupanj organiziranosti i spremnosti na zaštiti od požara, na zaštiti i sigurnosti naših građana a posebice naših vatrogasaca, vozila i opreme.

Posebno moramo poraditi na konkretnim preventivnim aktivnostima kao što je edukacija građana i mladeži od strane vatrogasaca gdje se treba povezati sa mjesnim odborima i nastavnicima u školama te djelatnicama u dječjim vrtićima koji bi u krajnjoj mjeri trebali pridonijeti smanjenju broja požara, sigurnosti građana i materijalnih dobara – dodala je.

Predsjednik Nadzornog odbora Miljenko Krznar je konstatirao da je Zajednica poslovalo sukladno pozitivnim pravnim propisima. Sva izvješća i planovi su bili jednoglasno prihvaćeni od strane skupštinara.

Pozdravne govore su održali predstavnici VZO Dubrava i DVD Preseka dok se direktorica Jasna Benedik zahvalila na šestogodišnjoj uspješnoj suradnji. Gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj je istaknuo da je VZG Vrbovec organizirana zajednica na visokoj stručnoj razini te da su vrbovečki vatrogasci temelj sigurnosti za sve izazove sadašnjice. – Grad Vrbovec je unazad nekoliko godina povećavao financijska sredstva za vrbovečko vatrogastvo te će i dalje pružati potporu u radu VZG-a Vrbovec. Vrbovečko vatrogastvo je pouzdan i pravodoban čimbenik reagiranja prema svim ugrozama te kao takav zaslužuje i daljnju pomoć od Grada Vrbovca – rekao je Kralj.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je kako je VZG Vrbovec učinkovita i djelotvorna zajednica koja po svom djelovanju može primjer vatrogasne zajednice u cijeloj Hrvatskoj.

Naime, VZG Vrbovec djeluje na postulatima maksimalnog odricanja, altruizma i nesebične pomoći u svakoj prigodi koja zahtijeva postupanje u spašavanju ljudskih života, imovine, ljudskog okoliša i prirode. Uz svakodnevne napore vidljiv je i veliki napor u usavršavanju i educiranju operativnog sastava na protupožarnoj zaštiti, ali i u svim drugim oblicima vatrogasnog postupanja u raznim situacijama od elementarnih nepogoda pa do prometnih nesreća. Pri tome je izražena i velika potpora Grada Vrbovca na čelu s gradonačelnikom Denisom Kraljem pa se nadam da će se ta suradnja nastaviti i dalje na obostranu korist. Pozivam VZG Vrbovec na svečano obilježavanje 150. obljetnice DVD-a Koprivnica. Na kraju predložio bih da se izvrši bratimljenje VZG-a Koprivnice i VZG-a Vrbovec kako bi se još bolje učvrstile prijateljske veze vatrogasnih zajednica na zajedničkom poboljšanju protupožarne zaštite, razmjeni iskustava, ideja i boljeg upoznavanja vatrogasnog članstva – istaknuo je Tucaković.

Predsjednik Slavko Povrlišek se zahvalio svima koji su svojim dolaskom uveličali skupštinu, podržao je inicijativu o bratimljenju VZG-a Koprivnice i VZG-a Vrbovec te sve prisutne pozvao na druženje. Za vatrogasno druženje, uz prigodnu večeru, pobrinuo se glazbeni sastav Stare staze iz Bjelovara. Skupština je poslužila i za daljnje dogovore suradnje s bratskim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama i društvima na promicanju hrvatskog vatrogastva.

Zdenko Brezarić

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime