Traže se novi članovi Savjeta mladih Zagrebačke županije

0
Komunalac add

Županijska skupština Zagrebačke županije objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Zagrebačke županije. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije do 19. travnja 2022. godine.

Savjet mladih Zagrebačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Zagrebačke županije s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području županije. Trinaest članova Savjeta mladih te trinaest zamjenskih članova, bira Županijska skupština Zagrebačke županije na mandat od tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje
50 mladih, a svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji mogu predložiti samo jednog kandidata za člana te jednog kandidata za njegovog zamjenika.

Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem ili boravištem na području Zagrebačke županije, u dobi od 15 do navršenih 30 godina života.

Tekst javnog poziva i prijavnica nalaze se na web-stranici Zagrebačke
županije <http://www.zagrebacka-zupanija.hrwww.zagrebacka-zupanija.hr> te
na web-stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije
<http://www.mladi.zagrebacka-zupanija.hrwww.mladi.zagrebacka-zupanija.hr>.
Važno je da propisana prijavnica bude ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene
osobe predlagatelja.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime