Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva

0
Foto: Pixabay
Komunalac add

Grad Vrbovec u suradnji s OŠ Krunoslava Kutena i OŠ Marije Jurić Zagorke u pripremnim je radnjama za potpisivanje ugovora sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ kojim bi se osigurala besplatna prehrana za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj 2020./2021. godini.

Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

  • dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole, pri čemu osnovna škola ne može biti privatna i/ili bilo koja druga škola za pohađanje koje se plaća školarina
  • prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstvaza razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020.
  • dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu

Sufinancira se 1 školski obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn (pet kuna i pedeset lipa) –ukupno 5,50 kn/dijete za svaki nastavni dan školske godine 2020./2021. Slijedom navedenog, roditelji koji su sami financirali školsku prehranu od početka školske godine 2020./2021. do potpisivanja ugovora imaju pravo ostvariti proporcionalni povrat novaca za dosad ostvarene troškove sukladno naprijed izloženom modelu.

Roditelji koji nisu imali takve troškove mogu od dana potpisa ugovora do kraja školske godine 2020./2021. ostvariti pravo na sufinanciranje po naprijed izloženom modelu ukoliko dokaznom dokumentacijom dokažu da ispunjavaju propisane uvjete. Kako puna cijena obroka u školama iznosi 6,00 kuna po obroku Grad Vrbovec obvezuje se podmiriti razliku od 0,50 lipa po obroku dnevno za učenike koji udovoljavaju kriterijima.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:

  • potvrda o pohađanju osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu,(Obrazac 1)
  • potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. za sve članove kućanstva starije od 15 godina.
  • izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, (Obrazac 2)
  • dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu

Obrazac 1 i Obrazac 2 biti će podijeljeni u školama koje će i preuzimati popunjene zahtjeve zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za ostvarivanje prava na prehranu. 

Roditeljima koji udovolje uvjetima za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu biti će uplaćen povrat sredstava od početka školske 2020./2021. godine. O datumu uplate povrata biti će na vrijeme obaviješteni.

Rok za predaju zahtjeva je 28. veljače 2021. godine.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime