Proračun 2015. veći za 5,5 milijuna kuna

0
Komunalac add

M.K.

Gradsko vijeće Vrbovca jučer je izglasalo I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovca, takozvani rebalans, kojim je ovogodišnji proračun povećan za skoro 5,5 milijuna kuna. Na potrebu za izradu rebalansa najviše su utjecali Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu i raspored neutrošenih namjenskih sredstava temeljem spomenute Odluke, Odluka Vlade o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2015. godini, ostvarivanje većih prihoda od komunalnog doprinosa za milijun kuna, mogući povećani namjenski prihodi od pomoći iz Državnog proračuna i županijskog proračuna u iznosu od 4,5 milijuna, te ubacivanje projekata koji su trebali završiti u 2014. godini zbog čega nisu ušli u projekciju 2015. godine. Kako projekti nisu završili niti su planirani u 2015.godini, i oni su rebalansom postali proračunska stavka.

U razlozima za pristupanje rebalansu posebno se izdvaja promjena na stavci prihoda od komunalnog doprinosa, koja se povećava za 100 posto, odnosno za milijun kuna. Ovo je povećanje najvećim dijelom nastalo zbog rješavanja postupaka legalizacije stambenih objekata, te se na rashodovnoj strani najviše reflektira na održavanju cesta. Još jedno veće povećanje, ono od 74 posto, evidentirano je i na stavkama prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Naime, očekuju se prihodi od prodaje nekretnine u Martinskoj Vesi gdje je novelirana procjena objekta na 730 tisuća kuna, potom prihodi od HŽ-a za otkup zemljišta u Naselju Stjepana Radića, a planira se i prodaja poslovnog prostora u poslovnom objektu Brdo 3.

Kod rashoda i izdataka najveće povećanje, od 53 posto, planirano je kod rashoda za usluge. Radi se o povećanju stavke za održavanje cesta koje se sa 500 tisuća kuna povećava na 1,4 milijuna, održavanje zelenih površina s 350 na 450 tisuća kuna, potom održavanje prometne površine (parkiralište iza Upravne zgrade) za 132 tisuće, usluge sanacije odmarališta u Nerezinama za 200 tisuća, energetska obnova Gradske Upravne zgrade za milijun kuna,  naknada za energetsku uslugu 500 tisuća (ali je zato umanjen rashod za energiju za isti iznos) i druge vrijednosno manje izmjene.Od ostalih stavki značajno se povećavaju kapitalne pomoći (oko 522 tisuće kuna), potom rashodi za nabavu nefinancijske imovine (oko 2 milijuna kuna), te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (oko 200 tisuća kuna).

Gradonačelnik Vladimir Bregović ujedno je predložio i dodatnu stavku u rebalansu i to u visini 138 tisuća kuna, koliko se očekuje od natječaja kod  Fonda za zaštitu okoliša. Smatra kako ta stavka neće naštetiti ni prihodima ni rashodima, te će se proračun još jednom izbalansirati na jesen.

 

Opširniji članak o sjednici Gradskog vijeća donosimo u nadolazećem broju Vrbovečkih novina, dok snimku aktualnog sata u našem programu donosimo sutra od 16 sati.

ChannelImages

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime