Projekt “Pametnija glava, zelenija trava”

0
Komunalac add

Krajem protekle godine na našem području započeo je projekt „Pametnija glava, zelenija trava“. Riječ je o zajedničkom projektu Grada Vrbovca, Općine Gradec i Općine Preseka s ciljem edukacije građana o održivom gospodarenju otpadom. Središnji problem koji se želi riješiti je nedovoljno izgrađena svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, kao i velike količine otpada koji se odlaže na odlagališta, što je neposredna posljedica nedovoljne informiranosti.

Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene su svi građani, djeca, turisti, odgojno-obrazovne institucije te edukatori.

Problem nedovoljno izgrađene svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom pokušat će se riješiti kroz nekoliko aktivnosti koje su usmjerene na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje, ponovnu uporabu predmeta, obnovljive izvore energije te održivo korištenje prirodnih resursa.

Projekt „Pametnija glava, zelenija trava“ sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a uključuju niz edukativno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kao što su podjela letaka, brošura, postavljanje plakata, specijalizirane radijske emisije, radionice za djecu, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša, obrazovni materijali za predškolsku i školsku djecu te izrada letaka za strane turiste. Projektom je planirana i uspostava web stranice na kojoj će građani moći dobiti sve informacije o održivom gospodarenju otpadom. Na navedenoj stranici bit će redovno objavljivane informacije o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju i sličnim temama.

U opisu projekta stoji kako mnogi stanovnici, nažalost, nisu svjesni da otpad koji ne razvrstavaju već samo odlažu u svoju kantu za otpad stvara velike probleme u zaštiti okoliša. – Kod mnogih stanovnika u svijesti je to da odlaganjem u kantu za otpad navedeni otpad prestaje biti njihova briga. Kako bi se izbjegla takva percepcija o otpadu, potrebno je educirati stanovništvo i motivirati ga za mjere koje mogu dovesti do postupnog smanjivanja količina otpada – navedeno je.

Predviđeno trajanje ovih aktivnosti je 20 mjeseci, a konkretan cilj koji se želi postići u 2019. godini izražen je u postotcima odvojeno prikupljenog otpada. Cilj je odvojeno prikupiti: 77% papira, 50% biootpada, 50% plastike, 50% stakla i 50% metala.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime