Proglašena prirodna nepogoda za područje općine Gradec

0
Ilustracija/Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Komunalac add

Općina Gradec poziva stanovnike da prijave štetu nastalu zbog tuče.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019; dalje u tekstu: Zakon,), pozivaju se oštećenici s područja općine Gradec na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode tuča, da podnesu prijavu štete Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradec.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN se može preuzeti na web stranici općine (www.gradec.hr) ili Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gradec, Gradec 134, radnim danom od 8 do 14 sati.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

 preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv)
 za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.

Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 28. srpnja 2023. godine ( zaključno 27. srpnja 2023. (četvrtak) u 23:59 sati ), putem:

  • e-maila: dkusec@gradec.hr, hhasanovic@gradec.hr
  • preporučenom poštom na adresu: Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, s naznakom “Prijava štete od prirodne nepogode”
  • osobno predati u Jedinstveni upravni odjel općine Gradec, Gradec 134, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati

NAPOMENA : Dodatne informacije mještani mogu dobiti na broj telefona 01/2797-097

 

Općina Gradec – Javni poziv

OBRAZAC PN

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime