Proglašena prirodna nepogoda za područje općine Dubrava

0
Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Komunalac add

Zagrebačka županija proglasila je prirodnu nepogodu za područje općina Rakovec, Gradec, Luka, Farkaševac, Dubravica, Jakovlje i Dubrava, grada Vrbovca i Sv. Ivan Zelina kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi, građevini i infrastrukturi 13. srpnja 2023. godine.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj: 16/19), pozivaju se oštećenici s područja općine Dubrava na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode tuča, da podnesu prijavu štete općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN se može preuzeti na web stranici Općine Dubrava (www.opcina-dubrava.hr), kao i u Pisarnici Općine Dubrava, na privremenoj adresi Ulica Svete Margarete 4/I. kat (Kulturni centar), radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • – preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv)
  • – za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 28. srpnja 2023. godine (zaključno 27. srpnja 2023. (četvrtak) u 23:59h), putem:

  • e-maila: opcinadubrava@gmail.com
  • preporučenom poštom na adresu: Općina Dubrava, Braće Radić 2, 10342 Dubrava, s naznakom „Prijava štete od elementarne nepogode tuča“,
  • osobno predati u Općinu Dubrava, Ulica Svete Margarete 4, Dubrava/ I. kat, Pisarnica, radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

NAPOMENA: Dodatne informacije građani mogu dobiti na broj telefona 091/2725-828.

Obrazac_PN

Odluka_o_proglašenju_prirodne_nepoogode_-tuča

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime