Poziv za prijavu štete od potresa na području Općine Gradec

0
Komunalac add

Slijedom Odluke Župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode potres (KLASA: 921-01/21-02/02; URBROJ: 238/1-03-21-01 od 27. siječnja 2021. godine Općina Gradec poziva oštećenike, fizičke i pravne osobe sa svog područja na čijoj je imovini dana 29. prosinca 2020. godine nastala šteta od potresa da istu prijave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općini Gradec do 4. veljače 2021. godine.

Za prijavu štete na imovini potrebno je popuniti Obrazac EN-P, potpisati i poslati elektronskim putem na mail: <mailto:smajlovic.ado@gmail.com>
smajlovic.ado@gmail.com i <mailto:opcina.gradec@zg.t-com.hr>
opcina.gradec@zg.t-com.hr. ili putem pošte na adresu:

OPĆINA GRADEC

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE GRADEC

GRADEC 134

10345 GRADEC

Napomena: Ukoliko jedan vlasnik ima više objekata na kojima je nastala šteta, potrebno je ispuniti za svaki oštećeni objekt poseban obrazac!

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime