Osigurano dva milijuna kuna za sufinanciranje provedbe EU projekata

0
Komunalac add

Zagrebačka županija ove će godine s 2 milijuna kuna sufinancirati provedbu projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa EU. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Javni poziv namijenjen je gradovima i općinama na području Zagrebačke županije te pravnim osobama kojima je osnivač ili jedan od osnivača Županija i/ili grad odnosno općina na njenom području, a koji su do podnošenja prijave na ovaj poziv sklopili ugovor ili dobili odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta koji se financira EU sredstvima.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog javnog poziva su financijska sredstva potrebna za pokriće vlastitog udjela za financiranje EU projekta. Maksimalna potpora po jednom korisniku iznosi 60% potrebnog vlastitog udjela u troškovima provedbe projekta, a najviše 300.000 kuna. Visina iznosa sufinanciranja utvrđivat će se sukladno indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj korisnik ima sjedište.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, potrebne izjave i prijavni obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, pod rubrikom Natječaji, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju na adresi Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime