Općina Farkaševac: edukativna radionica o pravilnom odvajanju otpada

0
Komunalac add

Općina Farkaševac u petak, 27. rujna organizira edukativnu radionicu o pravilnom odvajanju otpada, mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Radionica će se održati na reciklažnom dvorištu u Farkaševcu s početkom u 16 sati.

Radionica se organizira u okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Farkaševac“, a cilj je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u općini i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, uporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime