Mobilna reciklažna dvorišta počinju s radom

0
Komunalac add

Grad Vrbovec, Općina Gradec, Općina Preseka i Komunalac Vrbovec d.o.o. proširuju uslugu odvojenog sakupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva, a predstavlja nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada. U naseljima koja nisu u blizini izgrađenog reciklažnog dvorišta, veliku ulogu ima mobilno reciklažno dvorište zahvaljujući kojem svaki građanin u svome naselju, može odložiti i sortirati otpad. Mobilno reciklažno dvorište je kontejner većih dimenzija u kojem se nalaze spremnici u koje građani mogu odložiti različite vrste korisnog i problematičnog otpada, u 21 odjeljak za pojedine vrste otpada. Za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta određeno je više lokacija na kojima će se mobilno reciklažno dvorište postavljati tri puta godišnje. Rasporedom je predviđeno da na svakoj lokaciji dvorište radi po tri dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

U nastavku teksta donosimo upute o tome što se sve smije odložiti u mobilna reciklažna dvorišta i na koji način. Također možete pronaći raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za Grad Vrbovec, Općinu Gradec i Općinu Preseka.

RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA VRBOVEC

RASPORED  MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – GRADEC

RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – PRESEKA

Što odložiti u mobilno reciklažno dvorište popis 

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime