Mato Jelić: “S novim cjenikom sakupljanja otpada krećemo 1. travnja”

0
Foto: Iz arhive
Komunalac add

Vrbovečko Gradsko vijeće na večerašnjoj je elektroničkoj sjednici potvrdilo Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovca.

Naime, na snagu je stupio novi zakon o gospodarenju otpadom koji propisuje novosti u sustavu sakupljanja otpada. Direktor Komunalca Vrbovec Mato Jelić rekao je da zbog sve većeg porasta troškova sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada moraju podići cijenu usluge.

Cijena sakupljanja otpada će se kao i do sada sastojati od fiksnog dijela i varijabilnog dijela. Nova cijena za stanovništvo iznosit će 55 kuna fiksnog dijela, a za pravne osobe 70 kuna. Nakon ove odluke Gradskog vijeća o fiksnoj cijeni, Komunalac ima rok od 90 dana da donese odluku o varijabilnoj cijeni i cjeniku koje će dati na suglasnost gradonačelniku.

-Kalkulacije smo napravili i poskupljenje će biti najviše do 30 posto, najviše će poskupiti 4 odvoza mjesečno. I s tim poskupljenjem i dalje ćemo biti među najjeftinijima u našoj županiji – ističe Jelić.

Ukupna cijena otpada ovisit će o tome koliko puta mjesečno će građani predavati svoj otpad, što znači da će se računi smanjiti građanima koji razvrstavaju otpad i smanje broj odvoza miješanog otpada. – Prema tome nova cijena usluge će biti poticaj svima na sortiranje otpada, što nam je i zakonska obaveza. Nadam se da će ljudi imati razumijevanja i primiti se razdvajanja, razdvojiti papir i plastiku obavezno, plastika povećava volumen miješanog otpada, biootpad komopostirati i onda neće puno ostati u zelenoj kanti – rekao je Jelić.

Za stambene zgrade cijena će se obračunavati prema istom modelu kao i dosad. – Sustav zaduženja zgrada je velika briga i problem, s obzirom da bi trebalo nabaviti jako skup sustav kontejnera koji imaju otpadomjere, da bi svako trebao imati svoj ključ, da se izmjeri količina, to je preskupo, a zgrada imamo jako malo. Zadržat ćemo sadašnji model zaduženja prema broju članova kućanstva, cijene će biti slične dosadašnjima – dodao je Jelić.

Dobra je vijest za umirovljenike i samačka kućanstva da se vraća popust koji je prošlim zakonom bio ukinut. –Grad Vrbovec je sada na sebe preuzeo obavezu tog popusta, da to ne ide na teret Komunalca. Grad će preuzeti obvezu plaćanja računa u iznosu od 50% za kućanstva s jednim članom kao i kućanstva gdje su svi prijavljeni članovi stariji od 65 godina i imaju prijavljeno prebivalište na toj adresi – pojašnjava Jelić.

Grad u cijelosti preuzima troškove odvoza otpada za korisnike usluge koji prema propisima o socijalnoj skrbi imaju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Vijećnik Damir Fašaić (HDZ) tijekom rasprave o ovoj točki dnevnog reda pitao je direktora Komunalca Matu Jelića što sve obuhvaća varijabilni dio cijene sakupljanja otpada, na koji se način određuje i što on pokriva. Također, zanimalo ga je što je s kantama za biootpad.

Varijabilni dio cijene sadrži trošak odlaganja, vaganja i odlaganja na odlagalištu. Što se tiče kanti za biootpad, postoji mogućnost da zainteresirani građani dobiju kantu, međutim s obzirom da mi nemamo kompostanu, to je veliki trošak. Dakle, zainteresirani građani mogu zatražiti kantu, ali je to veoma skupa usluga – rekao je Jelić.

Komunalac Vrbovec s novim cjenikom sakupljanja otpada kreće od 1. travnja 2022. godine.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime