Komunalno redarstvo: 357 riješenih predmeta u 2019. godini

0
Komunalac add

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća prihvaćeno je Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2019. godinu.

Komunalno redarstvo nadležno je i ovlašteno za provedbu odredbi komunalnog reda koji propisuje odredbe o uređenju naselja, održavanju čistoće i korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda te protupravno postavljenih predmeta.

-Komunalno redarstvo u 2019. godini broji troje zaposlenih, od kojih je jedan komunalni i poljoprivredni redar. U protekloj godini jedan od zaposlenika položio je tečaj za stručno osposobljavanje za poslove prometnog redara, koji se planira na području Vrbovca uvesti u 2020. godini – pojasnila je viša stručna suradnica za komunalno redarstvo Valentina Petanjek Špehar.

U protekloj godini riješeno je 357 predmeta, 90 više nego u 2018. godini. – Najviše zaprimljenih predmeta je vezano uz tematiku zbrinjavanja napuštenih životinja, uklanjanja lešina te postupanja prema neodgovornim vlasnicima koji puštaju životinje bez nadzora na javne površine – rekla je Petanjek Špehar.

Velik je broj prijava vezan i uz zapuštene površine, neispravnu javnu rasvjetu, sanaciju cesta, naročito onih u obuhvatu izvođenja radova u projektu izgradnje 2. kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo–Križevci. Zbog brojnosti prijava, postupano je po prioritetima, a ne redom zaprimljene prijave. Komunalno redarstvo ima i dužnost kontinuirane edukacije, stoga su u 2019. godini sudjelovali na nekoliko stručnih seminara i radionica, o novinama u gradnji i prostornom uređenju, primjeni prekršajnog zakona, radionicama za poljoprivredne i prometne redare te evidenciji lokacija odbačenog otpada.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime