Kako do besplatnog navodnjavanja poljoprivrednih površina

0
Komunalac add

Zagrebačka županija ima priliku kandidirati se za europska sredstva za izgradnju sustava javnog navodnjavanja poljoprivrednih površina na svom području. U skladu s time Županija je pokrenula pilot-projekt „Navodnjavanje poljoprivrednih površina u Zagrebačkoj županiji“.

No potrebno je prethodno ispitati postoji li interes i potreba kod županijskih poljoprivrednika za ovakvom vrstom javne infrastrukture. Pritom je važno napomenuti da se uključivanjem u ovaj pilot-projekt poljoprivrednicima, u slučaju da Županija osigura EU potporu, otvara mogućnost da besplatno dobiju potrebnu infrastrukturu za navodnjavanje do svoje proizvodne parcele.

Iz Zagrebačke županije mole sve zainteresirane vlasnike poljoprivrednih gospodarstava da popune anketu kojom iskazuju svoj interes za navodnjavanjem poljoprivrednih površina. Anketu mogu popuniti sva poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji bez obzira na veličinu i vrstu poljoprivredne proizvodnje.

Popunjenu Anketu potrebno je poslati do 15. studenoga 2018. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb. Sve dodatne informacije možete saznati na brojevima telefona: 01/6009-426 i 01/6009-413, broju faxa: 01/6009-474, ili slanjem upita na e-mail adresu: uop@zagrebacka-zupanija.hr

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime