Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2019.

0
Komunalac add

Grad Vrbovec objavio je Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2019. godinu. Udruge mogu podnijeti prijavu za financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti te institucionalnu podršku za organizacijski razvoj i poslovanje udruge.

Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose: promicanju zdravlja osoba s posebnim potrebama te poboljšanje zdravlja i kvalitete života osoba s posebnim potrebama, promicanju zdravlja građana, prevencije i ranog otkrivanja bolesti, podizanju kvalitete života organiziranjem društvenih, kulturnih, obrazovnih i sportskih aktivnosti za umirovljenike i osobe treće životne dobi, psihološkom i socijalnom osnaživanju ratnih veterana i njihovih obitelji, prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, organizaciji humanitarnih akcija te ostale programe koji pridonose promicanju zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti.

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 165 000 kuna. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu ili projektu po pojedinoj prijavi je od 2 000 kuna do 50 000 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 10 financijskih potpora.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za institucionalnu podršku je od 1 000 kuna do najviše 10 000 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 5 institucionalnih podrški.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 15. ožujka 2019. godine u 14 sati. Upute i obrasci za prijavu nalaze se na službenoj stranici Grada Vrbovca.

 

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime