Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2020.

0
Komunalac add

Grad Vrbovec objavio je Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima /projektima u području gospodarstva za 2020. godinu. Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene na rad u području promicanja gospodarstva da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske potpore programima/projektima ili institucionalne podrške Grada Vrbovca u 2020. godini.

Udruge mogu podnijeti prijavu za:

  1. Financijsku podršku programu/projektu koji doprinosi promicanju gospodarstva i/ili
  2. Institucionalnu podršku za organizacijski razvoj i poslovanje udruge.

Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje programa, projekata i aktivnosti koje doprinose: promicanju gospodarskog razmišljanja, razvoju novih gospodarskih ideja, poticanju okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoju sposobnosti i poticanju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi, poticanju razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija, razvoju gospodarskih sajmova i manifestacije te ostale programe/projekte koji pridonose promicanju gospodarstva.

Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog natječaja je 130.000 kuna, a sredstva za tu namjenu osigurana su u Proračunu Grada Vrbovca za 2020. godinu.

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku podršku programu/projektu po pojedinoj prijavi je od 2.000 kuna do 30.000 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 5 financijskih potpora programima/projektima. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za institucionalnu podršku je od 1.000 kuna do najviše 10.000 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 3 institucionalne podrške.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 30. ožujka 2020. godine u 14:00 sati. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Vrbovca www.vrbovec.hr.

Komentiraj

Molimo Vas da unesete svoj komentar
Molimo Vas da ovdje unesete svoje ime